ỨNG DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE CALENDAR ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN QH-2022-X-QLTT, KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE CALENDAR ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN QH-2022-X-QLTT, KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/02/24                Ngày hoàn thiện: 31/03/24                Ngày đăng: 31/03/24

Các tác giả

Vũ Việt Anh Email to author, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tóm tắt


Hiện nay, nhờ ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho hàng loạt những ứng dụng giúp quản lý thời gian lần lượt ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân. Nhưng nhìn chung các ứng dụng cũng như phương pháp ra đời đều tồn tại nhiều hạn chế, chưa thực sự tiếp cận và mang lại vai trò to lớn cho người sử dụng như Google Calendar. Thông qua việc tiến hành điều tra và phân tích thực trạng việc quản lý thời gian của sinh viên, nghiên cứu nhằm định hướng đúng đắn phương pháp nhằm quản lý thời gian hiệu quả cho sinh viên với ứng dụng Google Calendar. Để tiếp cận với nghiên cứu, hai phương pháp chính được sử dụng là khảo sát và nghiên cứu tài liệu nhằm khai thác sâu vào vấn đề. Nghiên cứu đã đề xuất ra phương pháp quản lý thời gian hiệu quả, khoa học cho sinh viên, đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà sinh viên mắc phải trong quản lý thời gian. Qua đó, tác giả mong muốn phổ biến công cụ Google Calendar tới nhiều sinh viên hơn nữa và tạo điều kiện giúp cho các bạn sắp xếp thời gian hợp lý hơn trong sinh hoạt.

Từ khóa


Thời gian; Quản lý thời gian; Google Calendar; Giá trị thời gian; Tối ưu hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. M. A. Nguyen, "Factors affecting time management of students at the University of Education," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[2] T. L. Nguyen, "Current status of time management skills of students at the University of Education - VNU," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[3] T. K. A. Le, "Evaluating the effectiveness of time management of students at the University of Education - Vietnam National University," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[4] T. L. N. Nguyen, "Reasonable time management solution for students at the University of Education," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[5] P. T. Vo, "Current status of time management of GĐ3 students at the University of Education," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[6] N. H. Le and P. N. Nguyen, "Current status of time management of students in the University of Education," Scientific research topic of students at the University of Education, 2022.

[7] V. B. Nguyen, "Building a toolkit to assess study time management skills for boarding students at Thuyloi University," Master's thesis, University of Education, 2016.

[8] H. K. H. Nguyen and V. S. Huynh, "Status of time-management skills of students in some universities in Ho Chi Minh City," Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, no. 28, pp. 112-116, 2011.

[9] L. Tran, "Real situation of time management skills of students in Can Tho University," Hue University Journal of Science, vol. 105, no. 6, pp. 133-143, 2015.

[10] P. H. Nguyen, "Time management skills in learning activities of students at some universities in Ho Chi Minh City," Master's thesis, Ho Chi Minh City University of Education, 2016.

[11] M. Faisal and D. Pangestu, "The Use of Deadline Not, Cloud Storage, and Google," International Journal of Innovation, vol. 6. no. 1, pp. 67-70, 2015.

[12] V. N. Baldwin and T. Powell, "Google Calendar: A single case experimental design study of a man with severe memory problems," Neuropsychological Rehabilitation, vol. 25, no. 4, pp. 617-736, 2014.

[13] A. McDonald, C. Haslam, P. Yates, B. Gurr, G. Leeder, and A. Sayers, "Google Calendar: A new memory aid to compensate for prospective memory deficits following acquired brain injury," Neuropsychological Rehabilitation, vol. 21, no. 6, pp. 784-807, 2011.

[14] D. T. T. Nguyen, "What is Google Calendar? How to use Google Calendar effectively,” July 22, 2019. [Online]. Available: https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/google-calendar-la-gi-cach-su-dung-google-calendar-1179558. [Accessed January 20, 2024].

[15] T. Tran, "12 ways to develop time management skills,” January 22, 2022. [Online]. Available: https://glints.com/vn/blog/5-tuyet-chieu-quan-ly-thoi-gian-ban-nen-thu-ngay/#.Y7zIEPfP23A. [Accessed January 20, 2024].

[16] G. Mineo, "21 Features That'll Make You More Productive," September 20, 2023. [Online]. Available: https://glints.com/vn/blog/5-tuyet-chieu-quan-ly-thoi-gian-ban-nen-thu-ngay/#.Y7zIEPfP23A. [Accessed January 20, 2024].

[17] T. Vo, "What is Google Calendar? How to use Google Calendar features," February 21, 2023. [Online]. Available: https://www.thegioididong.com/hoi-dap/google-calendar-la-gi-cach-su-dung-cac-tinh-nang-cua-1387971. [Accessed January 20, 2024].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9790

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved