ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA | Khuê | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Vũ Quang Khuê Email to author, Viện tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Hoàng Long, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Lanh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Luyến, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Phạm Thế Tân, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
6. Trần Quang Huy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của điện áp đến sự hình thành hạt và các đặc tính quang của nano vàng điều chế bằng phương pháp điện hóa. Hai thanh vàng đóng vai trò là điện cực anot và catot, một đầu được nối nguồn 1 chiều với điện áp 0-15V, phần điện cực còn lại được nhúng trong nước cất hai lần. Tăng điện áp 3V mỗi lần điều chế và tiến hành khảo sát các đặc trưng nhờ quan sát sự thay đổi màu sắc bằng mắt thường, đo phổ hấp thụ tử ngoại – khả kiến và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả cho thấy nano vàng được tạo thành với điện áp 6-15V, màu sắc dung dịch thay đổi từ hồng nhạt tới đỏ thẫm theo chiều tăng của điện áp. Đỉnh phổ UV-vis  của dung dịch nằm trong dải bước sóng 528 nm – 538 nm tùy theo mức điện áp sử dụng, hạt nano vàng hình cầu, phân bố ở dải kích thước hẹp dưới 20 nm.  Nghiên cứu này đã đưa ra một phần của bức tranh tổng thể trong quá trình tìm các điều kiện tối ưu để điều chế nano vàng từ vàng khối để có hình dạng và kích thước phù hợp cho những mục đích ứng dụng khác nhau.

Từ khóa


nano vàng; vàng khối; chế tạo điện hóa; đặc tính quang; nano y sinh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved