Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NƯỚC UỐNG LÊN MEN TỪ QUẢ ỔI (Psidium guajava L.) SỬ DỤNG NẤM MEN Saccharomyces cerevisiae HG1.3 Tóm tắt   PDF (English)
Đoàn Thị Kiều Tiên, Đinh Hoàng Lan Chi, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lâm Như Ý
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÂY VÀ VỊ TRÍ TRÊN THÂN CÂY ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA TRE NGỌT (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) TRỒNG TẠI ĐOAN HÙNG, PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyên, Kiên Kiên Hùng
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY BỒ CÔNG ANH LÙN (TARAXACUM OFFICINALE F. H. WIGG. ASTERACEAE) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Dũng, Phạm Thị Phương, Thái Quốc Hưng, Huỳnh Lời, Huỳnh Ngọc Thụy
 
T. 229, S. 05 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SPHINGOBIUM LIMNETICUM BPTC-107 CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tuấn, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Hoàng Văn Hưng
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Tóm tắt   PDF
Tống Thị Quyên, Lê Quỳnh Chi
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NHẬN DẠNG LOÀI CÁ CHẠCH LỬA (LEPTOBOTIA PELLEGRINI FANG, 1936) Ở NGHỆ AN BẰNG MÃ VẠCH DNA Tóm tắt   PDF
Lê Đình Chắc, Hoàng Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Yến, Ông Vĩnh An, Lê Anh Sơn
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN SẢN PHỤ PHẪU THUẬT LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC Tóm tắt   PDF
Tạ Quốc Bản, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Quỳnh Hoa
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NĂM 2017 VÀ 2022 TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nông Thị Huệ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Mơ
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hảo, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Mơ
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TỐI ƯU HÓA QUI TRÌNH CHIẾT XUẤT α – MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L.) Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Như Quỳnh, Trần Lưu Phúc, Hoàng Thị Thu Huyền, Hoàng Thúy Bình, Huỳnh Văn Chung, Hà Hoàng Anh Vĩnh, Adrơng Kiều Vũ, Lê Trung Khoảng
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ TRỮ LƯỢNG GỖ KEO LAI BV10 TRỒNG TẠI HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Dương Văn Đoàn, Cao Văn Tư, Nguyễn Công Hoan
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN (Xanthomonas sp.) CỦA Bacillus velezensis OM017175 TRÊN CÂY ỚT SỪNG VÀNG (Capsicum annuum) Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Phú Quí, Đoàn Thị Kiều Tiên, Lê Uyển Thanh, Nguyễn Thị Thu Nga, Hồ Lệ Thi
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIÊN NÉN TỪ BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG ĐÀO HỒNG TỨ VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Thìn, Nguyễn Việt Cường, Võ Văn Lệnh, Đoàn Văn Viên, Nguyễn Thị Minh Anh
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOSAMIN CỦA MONILIELLA MEGACHILIENSIS TN18.2 Tóm tắt   PDF
Vũ Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Bảo Sơn, Nguyễn Thị Phương Thảo
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS) THU HÁI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Vũ Gia Khánh, Tô Hoài Anh, Nguyễn Duy Thư, Hà Xuân Sơn
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH VƯỜN RỪNG HỖN GIAO GIỮA TRÁM ĐEN, DẺ VÁN KẾT HỢP CÂY CHÈ HOA VÀNG NHẰM TĂNG SINH KẾ VÀ PHÒNG CHỐNG XÓI MÒN TẠI KHU VỰC HỒ BA BỂ Tóm tắt   PDF
Dương Thị Kim Thư, Nguyễn Gia Vượng, Trần Mạnh Trường, Nguyễn Quang Phi, Hà Thị Quyến
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN LỢI CÁ Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thanh Hương, Tạ Thị Thủy, Trần Trung Thành
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẨU PHẦN ĂN CỦA NGƯỜI BỆNH SUY THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CÓ CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Ánh, Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Thanh Hoa
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Minh Quân, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Hoàng Văn Hưng
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM PROBIOTIC CỦA CHỦNG BACILLUS SUBTILIS MHN21 TRONG CHĂN NUÔI GÀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Kim Thoa, Tạ Thị Thu Thủy
 
61 - 80 trong số 1346 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved