Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NỒNG ĐỘ hsCRP HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Ngọc Khâm, Trần Bảo Ngọc, Phạm Thị Thùy
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HOÀNG SU PHÌ, HÀ GIANG NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Vi Thị Thanh Thủy, Vương Tiến Lương
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ PHÁ THAI NỘI KHOA DƯỚI 7 TUẦN BẰNG BỔ SUNG 400 µg MISOPROSTOL Tóm tắt   PDF
Phạm Mỹ Hoài, Tạ Thu Hồng, Hoàng Thị Hường, Hứa Hồng Hà
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỚI SỰ TỰ TIN VỀ CHO CON BÚ CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sơn, Vi Thị Thanh Thủy, Trần Anh Vũ
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU KẾT HỢP VẬT LÝ TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐÔNG ĐẶC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Tâm
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Vũ Phương, Nguyễn Công Bình, Mạc Xuân Huy
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ THEO PHƯƠNG PHÁP LONGO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mạc Xuân Huy, Nguyễn Vũ Phương, Nguyễn Công Bình, Nông Quỳnh Hương
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hà, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẬN XÉT 13 TRƯỜNG HỢP VIÊM KHỚP NHIỄM KHUẨN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Bình, Trần Thị Lan
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN BẰNG LASER HOLMIUM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Bình, Nguyễn Vũ Phương, Mạc Xuân Huy, Nguyễn Hoài Thu
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Thụ, Đỗ Doãn Lợi, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẶC ĐIỂM HUYẾT ÁP VÀ GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO THỜI ĐIỂM LÚC NHẬP VIỆN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Bình, Đinh Ngọc Hưng
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Phương, Nguyễn Công Bình, Mạc Xuân Huy, Nguyễn Quốc Huy, Cao Thị Thủy
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÌA MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hương Giang, Dương Xuân Lực, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Văn Minh, Trần Thị Tố Quyên
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH NGÓN TAY BẬT BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Huy, Trương Đồng Tâm, Thân Thị Thu, Âu Thị Kim Chung
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KẾT QUẢ NONG HẸP BAO QUY ĐẦU KẾT HỢP BETAMETHASONE 0,05% CHO HỌC SINH TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI TẠI HAI XÃ HUYỆN PHÚ LƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hồng Anh
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN VÀ MORPHIN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA VIÊM TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Sáu Nguyên, Phạm Hùng, Trần Đắc Tiệp
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium offcinale Kimura et Migo) Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Thúy An, Nguyễn Thị Tâm
 
T. 161, S. 01 (2017): NÔNG - LÂM - SINH - Y NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ SẢN PHẨM HỖ TRỢ CHỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Thịnh, Phạm Thùy Linh
 
1281 - 1300 trong số 1346 mục << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved