Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI NẤM CORDYCEPS TAKAOMONTANA PHÂN LẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN VÀ PÙ MÁT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Lan, Đinh Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Trần Trung, Đỗ Thị Tuyến, Ngô Cao Cường, Phí Quyết Tiến, Nguyễn Thị Diệu Thuý
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Bacillus CÓ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae PHÂN LẬP TỪ MỘT SỐ VÙNG TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Hồ Xuân Uyển, Trần Vũ Phến, Phùng Ngọc Yến Phương
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN I-III TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT TỪ HẠT CÀ PHÊ XANH (COFFEA CANEPHORA PIERRE EX A. FROEHNER) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC NUÔI BÉO VÀ GÂY TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT BỞI STREPTOZOTOCIN Tóm tắt   PDF
Hà Hoàng Anh Vĩnh, Trần Lưu Phúc, Hoàng Thị Minh Thu, Trần Mạnh Hùng, Lê Trung Khoảng
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÙNG GEN 18S rRNA, GEN rbcL VÀ MỐI QUAN HỆ PHÁT SINH LOÀI CỦA CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (Paris vietnamensis) THU TẠI YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Cao Bá Cường, Nguyễn Văn Trữ, La Việt Hồng
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI TINH BỘT TỪ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BÚN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Yến Nhi, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG BIỂU HIỆN ENTEROCIN E-760 TÁI TỔ HỢP TRONG Pichia pastoris X33 Tóm tắt   PDF
Tô Lan Anh, Đỗ Thị Huyền, Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Tâm Thư, Nguyễn Khánh Hoàng Việt
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH NGOÀI DA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ XÃ MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nông Phúc Thắng, Nguyễn Quý Thái, Đỗ Văn Hàm, Đào Trọng Quân
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CAO CHIẾT VÀ HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ CÂY THUỐC VÒI (POUZOLZIA PENTANDRA) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Hưng, Nguyễn Quang Hợp, Hà Thị Minh Tâm, Vũ Thị Giang, Đỗ Tiến Lâm, Nguyễn Thị Huệ, Vũ Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Thị Thu Lê
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DỊCH CHIẾT HỖN HỢP NẤM DƯỢC LIỆU (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS VÀ CORDYCEPS MILITARIS) TRONG BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI Tóm tắt   PDF (English)
Lê Minh Trí, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quế Châu, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Thị Phượng, Vũ Thị Vân Phượng, Hoàng Thị Phương, Ninh Đức Hà, Lã Đức Dương, Nguyễn Thị Hoài Phương
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN Bacillus CÓ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT BỆNH ĐẠO ÔN DO NẤM Pyricularia oryzae ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ VÙNG TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Phùng Ngọc Yến Phương, Trần Vũ Phến, Hồ Xuân Uyển
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU CỦA CAO CHIẾT CỎ GÀ (CYNODON DACTYLON (L.) PERS. POACEAE) Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC MÔ HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ CỦA Staphylococcus aureus KHÁNG METHICILLIN PHÂN LẬP TỪ CÁC BỆNH NHÂN BỊ MỤN NGOẠI TRÚ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Thu Xuân, Võ Kim Ngân, Huỳnh Nguyễn Diễm Trang, Nguyễn Tăng Phú, Trần Thị Thanh Khương, Nguyễn Thị Liên
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG VÀ HÌNH THỨC THUỶ CANH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY CẢI KALE (Brassica oleracea L. var. acephala) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Phương Thúy, Khương Thanh Nhàn, Nguyễn Dương Ánh Hồng
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Hậu, Nguyễn Bích Hoàng, Trần Tiến Thịnh, Đỗ Thái Sơn, Đỗ Thu Hằng
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CÓ BAO NHIÊU LOÀI CÁ Ở HỆ SINH THÁI CỬA SÔNG VIỆT NAM? Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thanh Hương, Phạm Văn Long, Nguyễn Trần Ngọc Mai, Đinh Gia Linh, Trần Đức Hậu
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẢO SÁT GENOTYPE CỦA KHÁNG NGUYÊN BẠCH CẦU NGƯỜI LỚP II Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vân Hương, Nguyễn Duy Thăng, Phan Thị Thùy Hoa, Nguyễn Văn Sơn, Ngô Thị Minh Thu, Vũ Thị Thơm, Phạm Tấn Hưng, Phạm Huỳnh Lộc
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI SF-36 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Trung Thu, Vũ Thu Trang, Lê Xuân Quang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết, Đỗ Thị Như Trang
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI THOÁT VỊ BẸN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Vũ Duy Tân, Hoàng Văn Đôi, Trần Lan Anh, Diêm Sơn, Nguyễn Mạnh Chiến
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT THÂN RỄ NGẢI ĐEN (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker) Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Mỹ, Lê Thị Trúc Huỳnh
 
121 - 140 trong số 1346 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved