Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG “DỰ ÁN KHAI THÁC LỘ THIÊN KHOÁNG SẢN NIKEN - ĐỒNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Quý, Nguyễn Chí Hiểu, Đàm Huy Hoàng, Nguyễn Đắc Nhẫn, Vương Vân Huyền
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NHỮNG THIỆT HẠI DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2013 – 2022 Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Bích Huệ, Lành Ngọc Tú
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN Tóm tắt   PDF
Hoàng Tiến Dũng
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI I ĐẾN NĂM 2030 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Huyền
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỬ DỤNG WORDWALL NHƯ LÀ MỘT CÔNG CỤ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG TỪ VỰNG CHO HỌC SINH LỚP 10 Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hồng Minh, Đặng Thảo Nguyên
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÂN TÍCH LỖI SAI KHI SỬ DỤNG TRỢ TỪ ĐỘNG THÁI “LE”, “GUO” CỦA SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC NĂM THỨ 2 TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nông Hồng Hạnh, Quách Bảo Thắng
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÂN TÍCH CÁC CUỘC TRANH LUẬN TỔNG THỐNG TRỰC TIẾP GIỮA DONALD TRUMP VÀ JOE BIDEN: MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ NGUYÊN TẮC CỘNG TÁC HỘI THOẠI CỦA GRICE Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trọng Du, Dương Khánh Linh
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHÍNH SÁCH PHƯƠNG NAM MỚI VÀ XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ HÀN QUỐC VÀO CÁC QUỐC GIA ASEAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huyền Trang, Vũ Phạm Thanh Mai, Nông Thị Ly, Ngô Thị Huyền
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐƯỜNG NGẮM BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK ĐƯỢC CẢI TIẾN VỚI APP CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tú, Bùi Thị Ngọc Oanh
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN SỨC BỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRONG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN HƠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hiếu, Lê Thanh Huyền, Lê Văn Cảnh
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN TIẾNG ANH VỀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA VIỆC HỌC CỘNG TÁC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH NHÓM Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Phạm Hải Ly
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ MÔN SAU TÁI CẤU TRÚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Quang Tính, Vương Vân Huyền, Đỗ Thị Ngọc Quyên, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thuy
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG KAHOOT! TỚI KHẢ NĂNG HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Trang, Bùi Thị Kiều Giang
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỀ XUẤT KHUNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh, Cao Tiến Khoa
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN DỮ LIỆU INTERNET CHO HOẠT ĐỘNG TỰ CHỦ HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Lan Nhi
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUAN ĐIỂM CỦA NGA VỀ VẤN ĐỀ KASHMIR TRONG NHIỆM KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN (2000 – 2004) Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Trường, Mai Văn Cẩn
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Thuận, Phạm Khánh Toàn, Lý Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Bùi Thanh Thủy
 
T. 229, S. 08 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918): MỘT GÓC NHÌN VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA PHÁP Tóm tắt   PDF
Nghiêm Thị Hải Yến, Đào Thế Sơn, Nguyễn Thị Trang
 
1 - 20 trong số 1470 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved