Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) LOẠI BỎ THUỐC NHUỘM RHODAMIN B RA KHỎI NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT CHITOSAN – MA NHÊ TIT Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Quang Tùng, Bùi Minh Quý
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) THIẾT KẾ MẠCH FRONT-END TRONG MÁY THU TỪ 1.8 ĐẾN 4 GHZ VỚI BĂNG THÔNG BĂNG GỐC 250-MHZ CHO CÁC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TẾ BÀO THẾ HỆ MỚI Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Luận, Nguyễn Hữu Thọ
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI/ LEDS CHO CHIẾU SÁNG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG VÀ CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Nghiêm, Trần Quốc Tiến, Tống Quang Công, Nguyễn Mạnh Hiếu, Phạm Thị Hương Dịu, Khương Thị Thu Hương, Phạm Bích Ngọc, Đỗ Tiến Phát, Vũ Ngọc Hải
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG VẾ PHẢI PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN ROBIN TỪ QUAN SÁT TRÊN BIÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Việt Hương
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN CẤP BỐN VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ Tóm tắt   PDF
Lại Văn Trung, Quách Thị Mai Liên
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN DÙNG NHIỀU SÓNG MANG GIẢM DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO VÀ ĐIỆN ÁP STRESS TRONG BỘ NGHỊCH LƯU TĂNG ÁP TỰA KHÓA CHUYỂN MẠCH Tóm tắt   PDF
Quách Thanh Hải, Nguyễn Tùng Linh, Lê Xuân Vinh, Huỳnh Tấn Mẫn, Trương Việt Anh, Lê Việt Cường
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG LẠNH ĐẾN SỰ CHUYỂN BIẾN TỔ CHỨC CACBIT TRONG THÉP SKD11 SAU KHI TÔI Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Khánh, Trần Thị Mai, Nguyễn Xuân Trường
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ZIGBEE THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TỪ XA Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Thực, Đoàn Thị Thanh Thảo
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI VÀ DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF (English)
Tạ Tuyết Nga, Phùng Thị Tuyến, Phùng Thị Thanh Hải, Lưu Quang Vinh
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI ROBOT BA BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Ngô Trí Nam Cường, Lê Văn Chương
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỪ LÁ, CÀNH, RỄ VÀ NÓN LOÀI DU SAM NÚI ĐẤT (KETELEERIA EVELYNIANA MAST) Ở SƠN LA Tóm tắt   PDF
Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, Lê Ngọc Diệp, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Tuyến, Đào Việt Hùng, Vũ Thị Thu Lê
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẶN TRÊN CHO ĐẶC TRƯNG EULER-POINCARÉ THỨ NHẤT CỦA PHỨC KOSZUL ĐỐI VỚI IĐÊAN THAM SỐ Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Nam
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI BƯU PHẨM TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI Tóm tắt   PDF
Vũ Thúy Hằng
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ NGỌC LAN (MAGNOLIACEAE) TẠI TỈNH SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thúy Lan
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT MÔ HÌNH HÓA CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN TẠI VỊNH RẠCH GIÁ CỦA VIỆT NAM, SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL-2 ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hồng Quảng, Vũ Anh Tuân, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Trần Điện, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Nguyên Minh
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU MUỐNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Xã, Nguyễn Khởi Nghĩa
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Lê Phương Dung, Nguyễn Tiến Thành
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI NÚI CẤM, TỈNH AN GIANG Tóm tắt   Không đề (English)   PDF (English)
Nguyễn Châu Niên, Dương Lệ Ngọc, Trương Minh Thức, Phạm Hữu Nguyên, Võ Thái Dân
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH TRONG TRỒNG HỒNG KHÔNG HẠT Ở TỈNH HÀ GIANG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ AMMONIA NITROGEN TRONG NƯỚC THẢI THÔNG QUA THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG VỚI DÒNG TÁI SỬ DỤNG Tóm tắt   PDF (English)
Tạ Hòa Bình, Phạm Thị Hương Dịu
 
361 - 380 trong số 1259 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved