Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ VÀ QUANG CỦA HỆ VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP ĐA PHA ĐIỆN TỪ Ni0,6Zn0,4Fe2O4-BaTiO3 Tóm tắt   PDF
Đào Sơn Lâm, Đinh Chí Linh, Đặng Đức Dũng, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Giang, Trần Đăng Thành
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ PHÁT XUNG, CHIA TẦN TRÊN NỀN TẢNG FPGA VÀ VHDL Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT CẢI TIẾN PHÂN CỤM MỜ VỚI THAM SỐ MỜ CHO TỪNG CỤM DỮ LIỆU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Tân, Lê Khánh Dương, Trần Thị Ngân
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI HỆ CÁNH TAY ROBOT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thị Yến, Trương Thị Thanh Tuyền
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI POISSON GIÃN NỞ SỐ KHÔNG KIỂM DUYỆT BÊN PHẢI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Văn Minh
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN BỐ VỊ TRÍ CỦA CHUỖI CHỨC NĂNG MẠNG ẢO HOÁ TRONG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN BIÊN Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Lâm, Dương Thúy Hường
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA NHỰA ĐƯỜNG 60/70 Tóm tắt   PDF
Đỗ Đình Trung, Phạm Quang Thuần
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÁC MODULE ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG MINI BREAKOUT INTEL EDISON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Kiên, Lê Hồng Thu
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) KỸ THUẬT DỰ BÁO-HIỆU CHỈNH ĐỂ XÂY DỰNG TRÌNH THỰC THI CHO MỘT PHƯƠNG PHÁP BẬC SÁU RUNGE-KUTTA DẠNG ẨN Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Hằng
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO XE TỰ HÀNH VỚI MÔ HÌNH BẤT ĐỊNH VÀ NHIỄU ĐẦU VÀO: MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI VỚI BỘ QUAN SÁT VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN HỮU HẠN TÙY Ý Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoài Nam, Lê Ngọc Quỳnh, Phạm Tuấn Nhật Minh
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITƠ (N) TỔNG SỐ, DIPHOSPHO PENTA OXIT (P2O5) TỔNG SỐ, KALI OXIT (K2O) TRONG ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CHÈ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Thị Thái Hà, Hoàng Quý Nhân, Cao Thị Nhung Trang, Đàm Hà Lương Thanh, Hà Trọng Quỳnh
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUPPORT VECTOR MACHINE VÀ CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ĐỂ PHÂN LOẠI CẢM XÚC CỦA KHUÔN MẶT Tóm tắt   PDF
Lê Thu Trang, Nguyễn Thu Hương
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA VỎ HẠT CÀ PHÊ TRONG MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Nam, Cao Thị Anh Ngọc
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ ACRYLIC/ MELAMINE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ ACRYLIC- MELAMIN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trung Thành
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) MỘT SỐ ĐẲNG THỨC KIỂU LƯỢNG GIÁC VÀ TÍNH CHẴN LẺ CỦA CÁC SỐ CÂN BẰNG VÀ CÁC SỐ LUCAS-CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF (English)
Ngô Văn Định
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI, HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ MỘT THUẬT TOÁN MÃ KHỐI HẠNG NHẸ, MÃ HÓA TỐC ĐỘ CAO TRÊN CHIP VIRTEX6 HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bắc, Âu Thế Linh
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN MẠNG NƠ-RON TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG LUẬT TIẾP CẬN HÀM MŨ HỆ THỐNG GIẢM XÓC – VẬT – LÒ XO Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Tùng, Mã Sở Hiến
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG TRUYỀN PHÁT VIDEO SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ WEBRTC Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Lâm, Hà Mỹ Trinh, Tạ Thị Thảo, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Toàn Thắng
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HƯỚNG TIẾP CẬN VỀ NHÀ THÔNG MINH TỪ ĐÀO TẠO CHO ĐẾN CÁC SẢN PHẨM THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Trung
 
401 - 420 trong số 1259 mục << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved