Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) DỰ BÁO KHẢ NĂNG NGẬP LỤT KHI VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN PẮC CÁP TRÊN SÔNG NÀ RÌ TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Tố Oanh
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) SỬ DỤNG MÔ HÌNH RỐI KHÁC NHAU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH THỦY ĐỘNG LỰC CHÂN VỊT ỐNG ĐẠO LƯU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Chí Công, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO CHO HỆ THỐNG PHANH CHỦ ĐỘNG Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Văn Tấn
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) VỀ MỘT LỚP MÃ CYCLIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Phương Khánh, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO BẠC VỚI CÁC HÌNH DẠNG VÀ CẤU TRÚC KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Huế, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Khắc Khôi
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+ CỦA THAN SINH HỌC LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) XÂY DỰNG HÀM NGỮ NGHĨA HOÁ VÀ GIẢI NGHĨA ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt   PDF
Trần Đình Khang, Nguyễn Tiến Duy, Đỗ Lê Quang
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ĐÈN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT CHIẾU SÁNG ĐỀN GIẾNG - KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Long, Đoàn Hồng Quang, Phạm Hồng Dương, Trần Quốc Tiến, Trần Hà, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Đưa
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) HIỆU CHỈNH SAI SỐ MÔ HÌNH VỎ MỎNG THÔNG QUA VÉC TƠ TỪ TRƯỜNG VÀ TỪ THẾ VÔ HƯỚNG BẰNG CÔNG THỨC BÀI TOÁN CON Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Quốc Vương, Bùi Minh Định
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) KHẢO SÁT TỪ TRƯỜNG CỦA DÃY NAM CHÂM KÉP SẮP XẾP THEO CẤU TRÚC HALBACH TRONG MÁY PHÁT TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Huy Điệp, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đặng Thế Ba
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) THIẾT KẾ MẠNG HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM) ĐỂ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG MẠNG CẤP NƯỚC SẠCH Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Thông, Nhữ Văn Kiên
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) KẾT QUẢ SỐ CHO BÀI TOÁN TÌM NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐẶT KHÔNG CHỈNH Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Ngọc, Nguyễn Tất Thắng
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN DỰA TRÊN CÁC GÓC KHỐI CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON TRÊN MIỀN PHỨC TẠP TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LAI GO/Fe3O4 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG LOẠI BỎ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC Ô NHIỄM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Chu Thị Anh Xuân, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trình
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) VỀ SỰ TỒN TẠI VÔ HẠN NGHIỆM YẾU CỦA BÀI TOÁN KIRCHHOFF THỨ Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thủy, Đỗ Thị Mai Hương
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI TRONG ĐẤT TRỒNG VÀ TRONG CỦ NGHỆ VÀNG TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt   PDF
Chu Mạnh Nhương, Mai Xuân Trường, Lương Thị Thúy Vân
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) MẠNG SÁNG TẠO ĐỐI NGHỊCH VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG THỰC TẠI ẢO Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bắc, Lê Sơn Thái, Mã Văn Thu, Đỗ Thị Chi, Hà Mỹ Trinh
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) MÔ HÌNH BÁM ĐA ĐỐI TƯỢNG ĐẢM BẢO THỜI GIAN THỰC VÀ ỔN ĐỊNH CAO SỬ DỤNG KẾT HỢP BỘ PHÁT HIỆN THEO KHUNG HÌNH KHÓA VÀ BỘ PHÂN LOẠI LUYỆN ĐỒNG BỘ Tóm tắt   PDF (English)
Phùng Kim Phương, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Quang Hiệu
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) MÔ HÌNH ENERGY HUB - ỨNG DỤNG KHAI THÁC TỐI ƯU NĂNG LƯỢNG TẠI KHÁNH HÒA VÀ CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Hồng Anh
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA DIỆN RIEMANN COMPACT Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
561 - 580 trong số 1259 mục << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved