Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH BỀN VỮNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN H-INFINITY CHO CÁC ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THÔNG MINH BẮT CÔN TRÙNG GÂY HẠI, CHIẾU SÁNG CHO HOA, TÍCH HỢP ĐA CHỨC NĂNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Loan, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN BỘ THÍ NGHIỆM “KHẢO SÁT MOMEN LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH” TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Vương Thị Kim Yến
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ LÕI/VỎ LOẠI-II CdTe/CdSe VÀ LÕI/VỎ/VỎ LOẠI-II/LOẠI-I CdTe/CdSe/ZnSe Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CẢM BIẾN PHA LỎNG, PHA HƠI DỰA TRÊN CẤU TRÚC QUANG TỬ DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN DUNG MÔI Ở NỒNG ĐỘ THẤP Tóm tắt   PDF
Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Thúy Vân
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DEAD-BEAT NÂNG CAO ĐỘNG HỌC CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CHỈNH LƯU TÍCH CỰC TRÊN CƠ SỞ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Huy, Phạm Văn Minh, Quách Đức Cường
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT PHỤ GIA TỚI ĐỘ BỀN VÀ ĐỘNG THÁI NHẢ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN KALI NHẢ CHẬM DẠNG VIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Ma Thị Bích Vân, Hoàng Việt Duy, Hoàng Như Ngọc
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Quỳnh Chi
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU KHÔNG LỒI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thắng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KIỆN CẦN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THƯƠNG QUA DƯỚI VI PHÂN SUY RỘNG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Linh, Đỗ Văn Lưu
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN VÀ HIỆN CHO BẤT ĐĂNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đức Lạng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LỒI LÔGARIT VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN CAUCHY CHO PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT NGƯỢC THỜI GIAN Tóm tắt   PDF
Bùi Việt Hương
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH THUỶ PHÂN BÃ NẤM MEN BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUẦN HOÀN LIÊN TỤC Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Đinh Văn Thành, Đinh Văn Thuận
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU MCF BIẾN TÍNH SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA PHENOL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hoa
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG MIỀN HẤP DẪN CỦA CÁC HỆ ĐỘNG LỰC PHI Ô-TÔ-NÔM Tóm tắt   PDF (English)
Đinh Văn Tiệp, Phạm Thị Thu Hằng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN Tóm tắt   PDF
Vi Thị Linh, Vũ Thị Hậu
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ CHẨN ĐOÁN LỖI TIỀM ẨN CỦA MÁY BIẾN ÁP LỰC DỰA TRÊN MẠNG NEURAL KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÍ HOÀ TAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VAI TRÒ CỦA PHẦN MỀM WOLFRAM 9.0 VÀ MATLAB TRONG VIỆC HỖ TRỢ GIẢI BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN NÂNG CAO VẬT LÍ 11 Tóm tắt   PDF
Khúc Hùng Việt, Phạm Hữu Kiên, Nguyễn Thị Minh Thủy
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỎ VETIVER, CÂY DƯƠNG XỈ VÀ CỎ MẦN TRẦU XỬ LÝ Ô NHIỄM KIM LOẠI Pb TRONG ĐẤT XUNG QUANH KHU VỰC MỎ KẼM CHÌ LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hà Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Đức Mạnh, Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương, Hà Xuân Linh
 
861 - 880 trong số 1259 mục << < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved