Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRÊN HỆ THÔNG TIN ĐA TRỊ Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Hiền
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC KIỂU SHUNT SỬ DỤNG DỰ BÁO MÔ HÌNH DÒNG TRÊN HỆ TỌA ĐỘ dq Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chí
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI PHƯỜNG ĐOÀN KẾT, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ NHÚNG CHO KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KẾT QUẢ MỚI VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH HỮU HẠN THỜI GIAN ĐẦU VÀO-ĐẦU RA CỦA HỆ NƠ RON THẦN KINH PHÂN THỨ Tóm tắt   PDF (English)
Dương Thị Hồng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN ĐỒ GÁ ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỌC CÓ CẤU TRÚC ROBOT Tóm tắt   PDF
Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Phạm Đức Dương
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN NHỎ ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh, Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỀ MẶT ĐẾ SILIC Ở NHIỆT ĐỘ THẤP ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT TĂNG TRƯỞNG EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG THÔN CẤP XÃ CỦA TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Lan, Hoàng Thị Lan Anh, Trần Hải Đăng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP RESTFUL WEB SERVICE TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID Tóm tắt   PDF
Lương Thị Thảo Hiếu, Lê Thanh Của, Đào Phương Anh
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC SUẤT PHÁ SẢN TRONG MÔ HÌNH BẢO HIỂM TỔNG QUÁT CÓ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC MARKOV Tóm tắt   PDF
Phùng Duy Quang, Phan Thị Hương
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG ÁP SUẤT TRONG HỖN HỢP LỎNG - HƠI TỚI VẬN TỐC CỦA HỖN HỢP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Diệu Linh, Nguyễn Thị Kim Thoa
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ CHUYỂN PHA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG – TỪ CỦA VẬT LIỆU BaTiO3 PHA TẠP Mn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Huy, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lại Thị Hải Hậu, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN PANEL ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG CẮT TỪ XA ĐA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG SÓNG RF VÀ WIFI Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Trung
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHỐI HỢP MẠNG NƠ-RÔN VỚI RƠLE KHOẢNG CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Tóm tắt   PDF (English)
Trương Tuấn Anh
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRANG TRẠI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HỒ SUỐI HAI, BA VÌ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DIỆT NẤM MỐC ASPERGILLUS FLAVUS BẰNG PLASMA LẠNH Ở ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Trường Sơn, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Xuân Hưởng, Phạm Tuấn Hưng, Vũ Xuân Hòa, Đỗ Hoàng Tùng
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ SCADA GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN MM440 VÀ MM420 QUA PHƯƠNG THỨC USS Tóm tắt   PDF
Bùi Tuấn Anh, Lê Mạnh Hữu, Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Bình
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO CÁNH TAY ROBOT Tóm tắt   PDF
Trần Gia Khánh, Lã Văn Trưởng, Trần Thị Hồng, Phí Văn Hùng
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT DỐC VÀ PHÂN TẦNG ĐỘ CAO ĐỊA HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN TỪ DỮ LIỆU ĐỘ CAO TOÀN CẦU (ASTER GDEM) Tóm tắt   PDF
Trương Thành Nam, Hà Anh Tuấn
 
881 - 900 trong số 1259 mục << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved