Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tóm tắt   PDF
Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT LỎNG TỪ TRÊN NỀN HẠT NANO TỪ Fe3O4 ĐƯỢC TỔNG HỢP TRONG DUNG MÔI NƯỚC VÀ HỮU CƠ Tóm tắt   PDF (English)
Vương Thị Kim Oanh, Đỗ Hải Đoan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Xuân Ca, Lê Thế Tâm, Lê Trọng Lư, Trần Đại Lâm
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ PHA TẠP TRONG THỦY TINH ALUMINOSILICATE Tóm tắt   PDF (English)
Phan Văn Độ, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ CHẾ TẠO CÁC HẠT KIM LOẠI COBALT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN CƠ NĂNG LƯỢNG CAO SỬ DỤNG CHẤT TRỢ NGHIỀN OLEYLAMINE Tóm tắt   PDF
Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Khánh Tùng, Lê Thị Hồng Phong, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Hùng Mạnh
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẾ TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH MỌC MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NANO TINH THỂ CdSe TRONG HỆ PHẢN ỨNG OCTADECENE – AXIT OLEIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ TỔNG HỢP NANO Fe3O¬4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SÓNG DÙNG CHO HỆ DẪN THUỐC Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thị Thu Hương, Lê Mai Hương, Trần Thị Hồng Hà, Phạm Hồng Nam, Hà Phương Thư
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ TỔNG HỢP, HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ BIỂU MÔ CỦA MỘT SỐ XETON ,- KHÔNG NO ĐI TỪ p-CRESOL Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Toàn, Lâm Thị Thu
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ Mn(II) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE/BÙN ĐỎ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khánh Vân, Hà Xuân Linh, Trần Thị Hương, Nguyễn Ánh Tuyết, Hà Xuân Sơn, Đặng Văn Thành, Nguyễn Nhật Huy
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ CdS PHA TẠP Ni Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ, Phạm Minh Tân, Vương Thị Kim Oanh, Phan Văn Độ
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA NANO TINH THỂ BÁN DẪN CdS PHA TẠP Cu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Lê Đắc Duẩn, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thúy Mai, Vũ Hồng Tuân, Phạm Minh Tân
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN ÁP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HẠT VÀ ĐẶC TÍNH QUANG CỦA NANO VÀNG ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Quang Khuê, Hoàng Long, Vũ Thị Lanh, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thế Tân, Trần Quang Huy
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA Sr LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA VẬT LIỆU Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Đinh Chí Linh, Nguyễn Văn Đăng, Vũ Đình Lãm, Trần Đăng Thành
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MỞ RỘNG VÙNG CHIẾT SUẤT ÂM TRONG CẤU TRÚC LƯỚI ĐĨA DỰA TRÊN LAI HÓA PLASMON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Mai Hiền, Nguyễn Thị Hương, Bùi Văn Chỉnh, Nguyễn Xuân Ca
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU LED XANH LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PLASMON Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Hòa, Phạm Minh Tân, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Đông, Lô Thị Huế, Đỗ Mạnh Quyền, Hoàng Cao Nguyên, Phan Thanh Phương
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KHE HỞ ĐƯỜNG IN ĐẾN ĐỘ BỀN VÀ ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA POLYCARBONATE TRONG IN 3D- FDM Tóm tắt   PDF (English)
Phan Quang Thế
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) MÔ HÌNH HOÁ CỦA TỪ TRƯỜNG VÀ DÒNG ĐIỆN XOÁY TRONG MÀN CHẮN ĐIỆN TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT BÀI TOÁN NHỎ Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Quốc Vương
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN MỨC ĐỘ THUỶ PHÂN BÃ NẤM MEN BIA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Đinh Văn Thành, Đinh Văn Thuận
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CẮT CƯỠNG BỨC Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Tính, Trần Nhựt Hiếu, Võ Minh Thiện
 
941 - 960 trong số 1259 mục << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved