Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG SCADA CHO TRẠM BIẾN ÁP SỬ DỤNG IoT VBOX Tóm tắt   PDF
Dương Hòa An
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH, ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ SÂN GÔN Tóm tắt   PDF
Hà Quý Quỳnh, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Văn Dũng
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CẢI THIỆN CHỈ TIÊU HỆ THỐNG TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BSM1 Tóm tắt   PDF
Bạch Văn Nam, Đỗ Trung Hải, Bạch Nhật Hồng
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TẬN DỤNG BỘT SẮT PHẾ LIỆU TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG PCB40 Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thu Hiền, Hồ Viết Thắng
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TÍNH PHÂN BỐ, DẠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC, VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỦI RO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TỪ KIM LOẠI NICKEL TRONG CÁC MẪU BỤI ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thúy
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ VÀ CÔNG SUẤT CỦA THIẾT BỊ SVC SỬ DỤNG QUY HOẠCH PHI TUYẾN NGUYÊN THỰC HỖN HỢP CÓ XÉT RÀNG BUỘC ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Thành, Phạm Năng Văn, Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LUC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN LẶP TỰ THÍCH NGHI GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HAI CẤP TRONG KHÔNG GIAN HILBERT Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Ngân, Nguyễn Tất Thắng
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SỨC CHỊU TẢI CÁC CHẤT Ô NHIỄM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG NỘI ĐÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Phương Nhung, Lê Tuấn Vinh, Hoàng Minh Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Ánh, Phạm Hải Long, Vũ Văn Tú, Phan Quang Thăng
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN SPWM NHẰM GIẢM SÓNG HÀI CHO NGHỊCH LƯU QUANG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG Tóm tắt   PDF (English)
Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Thọ Hoàng, Trần Ngọc Thiên Nam, Văn Trọng Nhân, Dương Minh Quân
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ PHOSPHATE (PO43-) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU TỪ TÍNH NGUỒN GỐC TỪ VỎ ỐC Tóm tắt   PDF
Hoàng Lê Phương
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XANH SỬ DỤNG CAO CHIẾT LÁ LIỄU CHO CÁC ỨNG DỤNG QUANG XÚC TÁC Tóm tắt   PDF (English)
Hà Việt Trường, Trần Thanh Quỳnh, Đỗ Thị Huế
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI KÊNH DỌC UAV CÁNH BẰNG Tóm tắt   PDF
Ngô Trí Nam Cường
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN HẠ ÁP CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM MATLAB Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thịnh, Nguyễn Thị Kha
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG HỢP POLYMER PPy/CNC DẪN ĐIỆN CHO CÁC ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ LINH HOẠT Tóm tắt   PDF
Đào Đức Tùng, Trần Đức Đông, Lê Đức, Vũ Thị Thao, Nguyễn Ngọc An, Bùi Đình Tú
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ, MỐI TƯƠNG QUAN VÀ XU HƯỚNG HÌNH THÀNH CỦA CÁC HỢP CHẤT CHLOROBENZENS TRONG TRO THẢI LÒ ĐỐT RÁC VÀ LÒ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thúy, Phí Thị Hương
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN BẢN ĐỊA PHÂN HỦY DẦU TRONG ĐẤT NHIỄM DẦU TẠI CAM RANH, KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Kim Thanh, Đỗ Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Lợi, Ngô Cao Cường, Phí Quyết Tiến
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT KHI CHỒN NGUỘI PHÔI ỐNG VỚI CÁC CHẤT BÔI TRƠN KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Mạnh Tiến
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU CHUẨN NỘI KÊNH PHÁT CỦA HỆ THỐNG ĂNG TEN MẢNG PHA SỐ Tóm tắt   PDF
Trần Việt Hùng, Bùi Quý Thắng, Hoàng Minh Thiện, Phạm Việt Anh, Trịnh Đình Linh
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ BÁM DÍNH CỦA SƠN EPOXY VÀ SƠN POLYURETHANE THEO PHƯƠNG PHÁP KÉO PULL-OFF Tóm tắt   PDF (English)
Đỗ Đình Trung
 
61 - 80 trong số 1259 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved