Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NHẤT THỨC POHOZAEV CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC SUY BIẾN VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH BẤT BIẾN ĐỒNG LUÂN CỦA ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG SỐ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH THỦY ĐỘNG LỰC VÀ HIỆU SUẤT ĐẨY CHÂN VỊT TÀU THỦY Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Hệ
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH Tóm tắt   PDF
Lê Thành Bắc
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NHẬN ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ TẠI KHU DU LỊCH TAM ĐẢO II Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ ĐỊNH LÝ KIỂU PICARD CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH TRÊN MỘT TRƯỜNG KHÔNG ARCHIMEDEAN Tóm tắt   PDF
Lê Quang Ninh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ PHI TUYẾN DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN BẤT ĐỊNH BẰNG MẠNG NEURAL RBF Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Trung, Lê Thị Huyền Linh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐO VÀ GIÁM SÁT NHỊP TIM BẰNG ĐẦU ĐO CẢM BIẾN GẮN TRÊN NGÓN TAY Tóm tắt   PDF
Đoàn Mạnh Cường, Hoàng Văn Thực, Đỗ Văn Quyền
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ĐƯỢC – MẤT KHI XÂY DỰNG SÂN GOLF LOTUS, BÁN ĐẢO CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn Hữu Tập, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ VÀ DUY NHẤT CỦA TOÁN TỬ SAI PHÂN VÀ TÍCH SAI PHÂN ĐỐI VỚI HÀM PHÂN HÌNH TRÊN MỘT TRƯỜNG KHÔNG ARCHIMEDEAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Lai
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI TẤM SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN Tóm tắt   PDF
Lê Minh Ngọc, Vũ Thị Hậu
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG LẠNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHÀ MÁY BIA Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Thuận, Đinh Văn Thành, Phan Công Thịnh
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VẤN ĐỀ DUY NHẤT CHO CÁC HÀM PHÂN HÌNH P-ADIC DƯỚI ĐIỀU KIỆN ĐA THỨC ĐẠO HÀM Tóm tắt   PDF
Hà Trần Phương, Nguyễn Văn Thìn
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHỐNG CHẾ HIỆU ỨNG KHUẾCH TÁN NGOÀI CỦA NGUYÊN TỐ PHA TẠP BẰNG HÀNG RÀO KHUẾCH TÁN HFO2 CHO MÀNG GE PHA TẠP ĐIỆN TỬ NỒNG ĐỘ CAO TĂNG TRƯỞNG TRÊN ĐẾ SI(100) Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng, Mohammad Zrir
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP CẦU PHƯƠNG THÍCH ỨNG XẤP XỈ TÍCH PHÂN KÉP TRÊN MIỀN HÌNH CHỮ NHẬT CONG Tóm tắt   PDF (English)
Phạm Thị Thu Hằng, Đinh Văn Tiệp
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHỐNG CHẾ SỰ HÌNH THÀNH TĂNG TRƯỞNG DẠNG ĐẢO CỦA GERMANI TRÊN ĐẾ SICLIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG VÀ SIÊU HỮU HIỆU CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC Tóm tắt   PDF
Đinh Diệu Hằng, Trần Văn Sự
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA MIỀN KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN VÀ LƯỚI ĐẾN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG SỐ CFD LỰC CẢN NHỚT THÂN TÀU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Hệ
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiên, Lê Thị Thu Huyền, Dương Chính Cương, Đỗ Thị Mai
 
1001 - 1020 trong số 1259 mục << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved