Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC GIẾNG KHOAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT ĐỨT, DÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Tân
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI MÃ ĐỐI NGẪU TRONG GIẢI MÃ LDPC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Ngọc, Phạm Xuân Nghĩa
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT NGHIÊN CỨU VỀ PHÁ HỦY CỦA CẤU TRÚC RỖNG IN 3D - FDM Tóm tắt   PDF (English)
Phan Quang Thế, Phan Thị Phương Thảo, Ahmed Sherif El-Gizawy
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN BACKSEPPING VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ ĐỘNG CƠ CHẠY THẲNG (TUYẾN TÍNH) XOAY CHIỀU BA PHA KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU Tóm tắt   PDF
Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH DỤNG CỤ GIA CÔNG MẶT XOẮN VÍT DẠNG ĐĨA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ BOOLEAN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thanh Tú
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH BURGERS VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA GIÀ HÓA ĐẾN ỨNG XỬ NHỚT ĐÀN HỒI VẬT LIỆU POLYETHYLEN MẬT ĐỘ CAO Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Giang
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TÁCH KÊNH TOÀN PHẦN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÁP CHƯNG CẤT HÓA CHẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nga, Đặng Hải Hưng, Trần Ngọc Ánh, Bùi Thanh Huyền
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TỐI ƯU CHO SÀN NÂNG SỬ DỤNG XI LANH THỦY LỰC Tóm tắt   PDF
Bùi Thanh Hiền, Đặng Anh Tuấn
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP MẠ TIÊN TIẾN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TRÊN VẬT LIỆU KHÔNG DẪN ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Lý Việt Anh
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ TỐI ƯU THAM SỐ CỦA CÁC BỘ GIẢM CHẤN ĐỘNG LỰC NHẰM GIẢM DAO ĐỘNG CHO ĐỘNG CƠ DIESEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAGUCHI Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Phúc, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Hà
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI PID NHỜ SUY LUẬN MỜ VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hà
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN CÂY NGÔ SAU BĂM, NĂNG SUẤT 01 TẤN/H Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thái Bình, Phan Văn Nghị, Lê Quang Duy, Cao Thanh Long
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐÔI CỦA ÁNH XẠ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF
Vũ Hồng Quân
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÁY BIỀN ÁP BA PHA VÀ PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP TRONG ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG VÀ SỰ CỐ Tóm tắt   PDF
Đào Duy Yên
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VẬT LIỆU Fe-Cu-Al BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KIM HÓA CƠ HỌC Tóm tắt   PDF
Hồ Ký Thanh, Nguyễn Đăng Thủy
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP ZnAl2O4 KÍCH THƯỚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY OXALYL DIHYDRAZIN VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG XÚC TÁC TRÊN PHẢN ỨNG PHÂN HỦY METYLEN XANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lương Thị Lan
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢM BẬC CHO HỆ KHÔNG ỔN ĐỊNH DỰA THEO THUẬT TOÁN CHẶT CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Kiên
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG HỌC MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH VÀO TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T. 176, S. 16 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT THUẬT TOÁN XẤP XỈ TÍCH PHÂN KÉP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẦU PHƯƠNG THÍCH ỨNG Tóm tắt   PDF (English)
Đinh Văn Tiệp
 
1041 - 1060 trong số 1259 mục << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved