Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU NANO Ag - TiO2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trương Thị Thảo
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT PHIÊN BẢN GPC KHÔNG SỬ DỤNG NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANTINE ĐỂ ĐIỀU KHIỂN HỆ CÓ NHIỄU ĐẦU RA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hà, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Doãn Phước
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE TRONG BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM HAI BIẾN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Huệ
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP I-VECTOR TRONG NHẬN DẠNG NGƯỜI NÓI Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Hiền
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG SỰ BIẾN ĐỔI CẤU TRÚC TRONG HẠT NANO SẮT THEO NHIỆT ĐỘ Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Thùy Trang, C. Phonesavath, Khúc Hùng Việt, Phạm Hữu Kiên
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP PHẦN ỨNG VÀ TỪ THÔNG KÍCH TỪ CỦA CÁC MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng
 
T. 172, S. 12/1 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC; KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ K PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
La Thị Cẩm Vân, Trần Văn Điền, Đàm Xuân Vận
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẦU HẠT THỰC VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Hứa Thị Toàn
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ VÍ DỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ FROBENIUS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Dung
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thơ, Nguyễn Kiều Hưng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHANH ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH KHI PHANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Tuân
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ Ô TÔ DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHÍNH QUY CỦA NGHIỆM YẾU CHO PHƯƠNG TRÌNH NAVIER – STOKES LIÊN QUAN ĐẾN GRADIENT CỦA THÀNH PHẦN VECTƠ VẬN TỐC Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG SƠN TRÀ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN LỰC PHANH Tóm tắt   PDF
Trần Văn Như
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MỘT SỐ MODULE THỰC HÀNH TÍCH HỢP ĐO LƯỜNG – KHÍ CỤ ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Trần Huy Điệp, Nguyễn Thành Trung
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG CHỈ SỐ NDWI VÀ MNDWI ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT DƯỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Ánh
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO CABIN VÀ GHẾ NGỒI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CỦA XE TẢI HẠNG NẶNG Tóm tắt   PDF
Lê Văn Quỳnh
 
1121 - 1140 trong số 1259 mục << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved