Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI Fe, Co, Mn, Ni TRONG TRẦM TÍCH BỀ MẶT THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU – TỈNH THÁI NGUYÊN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT ĐƠN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa, Bùi Minh Quý, Vương Trường Xuân
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN SÔNG THAO, HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Giới
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP Tóm tắt   PDF (English)
M. Preobrazhenskii, O. Rudakov, M. Popov, Trần Hải Đăng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN PHÂN CỤM K –MEANS* Tóm tắt   PDF
Cao Ngọc Ánh, Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ SÀNG LỌC ẢO, DOCKING PROTEIN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU Tóm tắt   PDF
Hứa Thị Toàn, Nguyễn Thị Thủy, Trương Đức Cường
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG ROBOT THÔNG MINH VẬN CHUYỂN HÀNG TRONG KHO Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Vương, Đặng Xuân Kiên, Phạm Tâm Thành
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI NHÂN TRẦN ADENOSMA CEARULEUM R.BR. THU HÁI Ở ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương, Trương Thị Hồng Hạnh
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU GỐM ĐA TINH THỂ Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG THÔNG QUA MÔ HÌNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG - ENERGY HUB Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung, Hà Thanh Tùng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG OPEN GIS (QGIS) VÀ HỆ QUẢN TRỊ POSTGIS/POSTGRESQL TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Chu Thị Khánh, Chu Thị Thơm, Quàng Văn Hợi, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHẦN TỬ KHẢ NGHỊCH CỦA VÀNH CHUỖI VÀ MỘT ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hương, Đỗ Thanh Phúc, Nguyễn Quỳnh Hoa, Hoàng T. Hải, Trần T. M. Linh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU F-AHP TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Linh, Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Lê Duy, Vũ Thị Kim Hảo
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ RANSOMWARE: TỐNG TIỀN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tiến
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH CHỦ ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÌM KIẾM THÔNG TIN Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thanh, Trịnh Thị Thủy, Ngô Cẩm Tú
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP CHIẾU CO RÚT VÀ CẢI BIÊN PHƯƠNG PHÁP TÁCH LAI GHÉP DOUGLAS-RACHFORD CHO TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN HIBERT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Bường, Lâm Thùy Dương, Nguyễn Duy Phương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM XÓI MÒN CỦA CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO (ANNs) TRONG DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Tóm tắt   PDF
Nghiêm Trung Dũng, Mạc Duy Hưng, Hoàng Xuân Cơ
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Xuân Dậu, Nguyễn Hoàng Phương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đức Lạng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HÓA THƯỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Phạm Đức Dương
 
1161 - 1180 trong số 1259 mục << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved