Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẦU HẠT THỰC VẬT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Hứa Thị Toàn
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MỘT SỐ VÍ DỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ FROBENIUS Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Dung
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Tóm tắt   PDF
Lê Văn Thơ, Nguyễn Kiều Hưng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHANH ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH KHI PHANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Tuân
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ Ô TÔ DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHÍNH QUY CỦA NGHIỆM YẾU CHO PHƯƠNG TRÌNH NAVIER – STOKES LIÊN QUAN ĐẾN GRADIENT CỦA THÀNH PHẦN VECTƠ VẬN TỐC Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG SƠN TRÀ Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN LỰC PHANH Tóm tắt   PDF
Trần Văn Như
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO (ANNs) TRONG DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Tóm tắt   PDF
Nghiêm Trung Dũng, Mạc Duy Hưng, Hoàng Xuân Cơ
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Xuân Dậu, Nguyễn Hoàng Phương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP ẨN TRONG KHÔNG GIAN HILBERT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Đức Lạng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DUY TRÌ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HÓA THƯỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phan Đình Binh, Phạm Đức Dương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC Tóm tắt   PDF
Mông Thị Nguyệt, Nông Thị Thêm
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIS VÀ MÔ HÌNH HÓA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG Ô NHIỄM BỤI CHÌ TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ẮC QUY GS Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CÁC KHÔNG ĐIỂM CỦA ĐẠO HÀM CỦA MỘT HÀM PHÂN HÌNH P− ADIC Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Việt Phương, Trần Thanh Tùng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN, PHÒNG CHỐNG PHẦN MỀM GIÁN ĐIỆP KEYLOGGER Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tiến
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Duyên, Vũ Thị Ánh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ANTHRAQUINONE TỔNG SỐ TRONG DƯỢC LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Ánh, Trần Phú Cường, Nguyễn Thị Duyên
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÃ CONSTACYCLIC LOẠI 1 ĐỘ DÀI 2.5s Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Trọng Bắc, Trần Thị Mai Linh, Dương Thị Hương Lan, Trần Thanh Tùng, Phạm Thị Linh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CHO THÁP CHƯNG CẤT TINH DẦU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hùng, Lê Bá Dũng
 
1161 - 1180 trong số 1259 mục << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved