Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ KHO ĐIỆN LAI GHÉP GIỮA SIÊU TỤ VÀ PIN LITHIUM Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Huy, Trịnh Trọng Chưởng, Quách Đức Cường
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP HYDROGEL TRÊN CƠ SỞ POLYVINYL ALCOHOL/CHITOSAN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CROM (VI) CỦA HYDROGEL Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Nguyễn Đức An
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT PHÂN PHỐI DỪNG CỦA NGHIỆM ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI HỆ SỐ KHÔNG TUYẾN TÍNH Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thị Hương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ ĐIỂM CỐ ĐỊNH TRÊN ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA BỘ CÁCH LY DAO ĐỘNG KÍCH ĐỘNG NỀN MỘT BẬC TỰ DO KÈM THEO THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG ÁP ĐIỆN Tóm tắt   PDF (English)
Phan Thị Trà My, Lã Đức Việt, Nguyễn Tuấn Ngọc
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT MÀU AXIT ORANGE 7 TRONG NƯỚC THẢI BẰNG THIẾT BỊ SINH HỌC – MÀNG (MBR): ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ SỤC KHÍ VÀ THỜI GIAN LƯU THỦY LỰC Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn, Đặng Thị Thơm, Hoàng Mạnh Trung, Đỗ Xuân Trường, Đào Phương Uyên, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Phúc, Lê Cao Khải
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN LUẬT CHUYỂN MẠCH TUẦN TỰ NGHỊCH LƯU CẦU H VỚI TẢI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU Tóm tắt   PDF
Lê Đức Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hương, Ninh Thế Anh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BÙN THẢI LÀM MÀNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG TRONG THIẾT BỊ BAY HƠI NƯỚC DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Hải Linh, Nguyễn Đức Bình, Đinh Thị Kim Phượng, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hạnh, Trần Nam Anh, Phạm Hồng Ánh, Nguyễn Minh Hoàng, Đào Văn Dương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH THÔNG SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN CHO CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC VAN ĐIỆN TỪ CỦA HỆ THỐNG TREO CHỦ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ TẢI Tóm tắt   PDF
Đỗ Trọng Tú, Vũ Văn Tấn, Sename Olivier
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NƯỚC MẶT TỈNH YÊN BÁI Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập, Trần Thị Ngọc Hà, An Thị Xuân Nguyệt
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BIẾN HÓA CÓ KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN CƠ HỌC CHO HẤP THỤ ĐA BĂNG TẦN Tóm tắt   PDF (English)
Dương Thị Hà, Bùi Xuân Khuyến, Bùi Sơn Tùng, Phạm Thanh Sơn, Vũ Thị Hồng Hạnh, Trịnh Thị Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Đình Lãm
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ QUY HOẠCH MỞ RỘNG LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CÓ XÉT TIÊU CHUẨN AN TOÀN N–1 VÀ DÒNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG Tóm tắt   PDF
Đàm Minh Quang, Phạm Năng Văn, Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG VẬT LIỆU COMPOSITE ZEOLITE/MNPS XỬ LÝ CRYSTAL VIOLET TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn Phương Lan, Dương Thị Mỹ Tuyên, Lý Kim Phụng, Phùng Thị Hằng, Cao Lưu Ngọc Hạnh, Trần Thị Minh Thư, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Thị Như Ý
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMOXICILLIN CỦA THAN SINH HỌC THỦY NHIỆT TỪ BÃ CHƯNG CẤT TINH DẦU SẢ HOẠT HÓA BẰNG KIỀM Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thảo, Lương Thị Lệ Trang
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU APATITE VỚI TITAN DIOXIT PHA TẠP NITƠ ỨNG DỤNG LOẠI BỎ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ở KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Hà Giang, Chu Việt Hải, Nguyễn Xuân Đạt, Khúc Năng Hiệu, Nguyễn Thị Thu Thúy
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN CỐT THÉP BÊ TÔNG CỦA DỊCH CHIẾT DIỆP HẠ CHÂU TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN MÔ PHỎNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoài Phương, Phạm Tiến Dũng, Võ Hoàng Tùng, Lê Thế Quang, Ninh Đức Hà, Lã Đức Dương, Nguyễn Tài Trượng, Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG ĐIỆN HÓA VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU CÁC ĐIỆN CỰC PIN ĐƠN RTS-85 ĐỊNH HƯỚNG CHẾ TẠO BỘ NGUỒN ĐIỆN HÓA CHO THIẾT BỊ LIÊN LẠC CỨU HỘ KHẨN CẤP Tóm tắt   PDF
Phùng Khắc Nam Hồ, Nguyễn Văn Bằng, Lê Trung Hiếu, Lã Đức Dương, Nguyễn Thị Hoài Phương
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA DẦM COMPOSITE LỚP GIA CƯỜNG ỐNG NANO CARBON TỰA TRÊN NỀN ĐÀN HỒI THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Điềm, Nguyễn Lộc Kha
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA TỔNG COLIFORM TRONG NƯỚC MẶT SÔNG SÀI GÒN VÀ ĐỒNG NAI ĐOẠN QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Định Tường, Trần Thành Thái, Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Ngọc Hoài
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH VÀ NƠRON MỜ CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Sơn, Lại Khắc Lãi, Lê Thị Thu Hà
 
T. 228, S. 14 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT BỊ Ô NHIỄM CỦA CÂY PHÁT LỘC (Dracaena sanderiana) TRONG HỆ ĐẤT NGẬP NƯỚC NỔI Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Bá, Lưu Minh Loan, Nguyễn Trường Quân, Cái Anh Tú
 
81 - 100 trong số 1299 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved