Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG OPEN GIS (QGIS) VÀ HỆ QUẢN TRỊ POSTGIS/POSTGRESQL TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Chu Thị Khánh, Chu Thị Thơm, Quàng Văn Hợi, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHẦN TỬ KHẢ NGHỊCH CỦA VÀNH CHUỖI VÀ MỘT ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thu Hương, Đỗ Thanh Phúc, Nguyễn Quỳnh Hoa, Hoàng T. Hải, Trần T. M. Linh
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU F-AHP TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Linh, Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Lê Duy, Vũ Thị Kim Hảo
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ RANSOMWARE: TỐNG TIỀN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tiến
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MÔ HÌNH CHỦ ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÌM KIẾM THÔNG TIN Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thanh, Trịnh Thị Thủy, Ngô Cẩm Tú
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP CHIẾU CO RÚT VÀ CẢI BIÊN PHƯƠNG PHÁP TÁCH LAI GHÉP DOUGLAS-RACHFORD CHO TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN HIBERT Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Bường, Lâm Thùy Dương, Nguyễn Duy Phương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY CẢM XÓI MÒN CỦA CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ BẢN LẦU, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT TÍNH CHẤT ĐIỆN - TỪ VÀ QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC BaTi1-xMnxO3 TRONG PHA LỤC GIÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Viết Hoằng, Nguyễn văn Đăng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT THUẬT TOÁN LAI GIỮA AINET VÀ TÌM KIẾM TABU GIẢI BÀI TOÁN SINGLE ROW FACILITY LAYOUT Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Trang, Ngân Hoàng Mỹ Linh, Vũ Đức Quang
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MONTGOMERY MULTIPLICATION TRONG THUẬT TOÁN BẢO MẬT LTR TRÊN FPGA Tóm tắt   PDF
Ninh Văn Thọ
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT TRẠNG THÁI KF VÀO ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Anh, Lê Thi Thu Phương, Bùi Thu Thủy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỰ HỘI TỤ CỦA MỘT CHUỖI CON CỦA CHUỖI ĐIỀU HÒA Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Tiệp, Phạm Thị Thu Hằng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA DÃY BIT GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Tảo, Bùi Thế Hồng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TRUYỀN THẲNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thi Liên, Ngô Thị Lan Phương, Trần Tuấn Việt
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN ỐNG DẪN DẦU VỚI TÁC ĐỘNG XEN KÊNH DỌC VÀ NGANG TRỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Đức
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾN VÀ CÓ THAM SỐ BẤT ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Chu Đức Toàn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT HỆ SỐ ION HÓA TOWNSEND THỨ NHẤT TRONG HỖN HỢP KHÍ SiH4-O2 Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Hiển, Trần Thanh Sơn, Đỗ Anh Tuấn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI XÁC ĐỊNH VÀ DUY TRÌ ĐIỂM LÀM VIỆC CÓ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI Tóm tắt   PDF
Lại Khắc Lãi, Đặng Danh Hoằng, Lại Thị Thanh Hoa
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CARD ĐIỀU KHIỂN SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC Tóm tắt   PDF
Đỗ Trung Hải, Trần Đức Quân, Trần Gia Khánh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BERBERINE CÓ TRONG CÂY MẬT GẤU (MAHONIA NEPALENSIS DC.) Ở ĐỊNH HOÁ - THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang, Nguyễn Văn Quế
 
1201 - 1220 trong số 1259 mục << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved