Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT BÌA MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT KHAI THÁC HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT DO RUNG ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CÓ RUNG ĐỘNG TRỢ GIÚP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng, Hồ Hữu Đức
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỐC ĐỘ CỦA THUẬT TOÁN BELIEF PROPAGATION CHO HỆ THỐNG THỊ GIÁC NỔI Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành, Hà Hữu Huy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC CẤP CỦA NHÀ MÁY NƯỚC DIỄN VỌNG TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thảo, Ngô Dương Thùy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA TULI, YTECBI VỚI O-PHENANTROLIN Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Lê Thị Tuyết
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢI MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thị Linh, Trần Thị Mai
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỬ DỤNG ĐỘ TRUNG GIAN CỦA CÁC CẠNH PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG GỐI NHAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hiền Trinh, Trần Hải Thanh, Cáp Thanh Tùng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT XE ĐẠP TỰ CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Kiên
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT CẢI TIẾN LUẬT HỌC CỦA FUZZY ART VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN ĐOẠN CÁC ẢNH MÀU Tóm tắt   PDF
Nông Thị Hoa, Nguyễn Xuân Hưng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRONG VIỆC KHỬ NHIỄU ẢNH CT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Hường
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT BÀI TOÁN NỘI SUY VÀ MẠNG NORON RBF Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Thùy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trần Hưng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Hương Quỳnh
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH HOA DỰA TRÊN TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUÉT LASER 3D TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hiên, Lê Đăng Lâm, Nguyễn Ngọc Vũ
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Yến Liên, Nghiêm Trung Dũng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT CÁC THAM SỐ CHUYỂN ĐỘNG ELECTRON CỦA HỖN HỢP KHÍ XE-HE TRONG PHÓNG ĐIỆN KHÍ Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Hiển, Trần Thanh Sơn, Đỗ Anh Tuấn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGUỒN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO TRONG QUY HOẠCH, CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƢỢNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vĩnh Thụy
 
1221 - 1240 trong số 1259 mục << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved