Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LOGIC MỜ ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾN VÀ CÓ THAM SỐ BẤT ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Chu Đức Toàn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT HỆ SỐ ION HÓA TOWNSEND THỨ NHẤT TRONG HỖN HỢP KHÍ SiH4-O2 Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Hiển, Trần Thanh Sơn, Đỗ Anh Tuấn
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI XÁC ĐỊNH VÀ DUY TRÌ ĐIỂM LÀM VIỆC CÓ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI Tóm tắt   PDF
Lại Khắc Lãi, Đặng Danh Hoằng, Lại Thị Thanh Hoa
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CARD ĐIỀU KHIỂN SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC Tóm tắt   PDF
Đỗ Trung Hải, Trần Đức Quân, Trần Gia Khánh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BERBERINE CÓ TRONG CÂY MẬT GẤU (MAHONIA NEPALENSIS DC.) Ở ĐỊNH HOÁ - THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang, Nguyễn Văn Quế
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT BÌA MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT KHAI THÁC HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT DO RUNG ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CÓ RUNG ĐỘNG TRỢ GIÚP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng, Hồ Hữu Đức
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỐC ĐỘ CỦA THUẬT TOÁN BELIEF PROPAGATION CHO HỆ THỐNG THỊ GIÁC NỔI Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Tuấn, Bùi Trung Thành, Hà Hữu Huy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC CẤP CỦA NHÀ MÁY NƯỚC DIỄN VỌNG TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thảo, Ngô Dương Thùy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA TULI, YTECBI VỚI O-PHENANTROLIN Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Lê Thị Tuyết
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢI MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thị Linh, Trần Thị Mai
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỬ DỤNG ĐỘ TRUNG GIAN CỦA CÁC CẠNH PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG GỐI NHAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hiền Trinh, Trần Hải Thanh, Cáp Thanh Tùng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT XE ĐẠP TỰ CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Kiên
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT CẢI TIẾN LUẬT HỌC CỦA FUZZY ART VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN ĐOẠN CÁC ẢNH MÀU Tóm tắt   PDF
Nông Thị Hoa, Nguyễn Xuân Hưng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRONG VIỆC KHỬ NHIỄU ẢNH CT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Hường
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT BÀI TOÁN NỘI SUY VÀ MẠNG NORON RBF Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Thùy
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trần Hưng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Hương Quỳnh
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH HOA DỰA TRÊN TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
1221 - 1240 trong số 1259 mục << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved