Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CỦA HỆ THỐNG CẦU TRỤC 3D KHI THAY ĐỔI LỰC NÂNG HẠ VÀ KHỐI LƯỢNG TẢI TRỌNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thanh Tiên, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thị Thu Hằng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐẲNG THỨC NĂNG LƯỢNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES TRONG MIỀN BỊ CHẶN 3 CHIỀU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÀM LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG RỄ CÂY THUỐC NGƯU TẤT IN VITRO Tóm tắt   PDF
Phó Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Thúy Ngân
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT TÍNH CHẤT ĐIỆN - TỪ VÀ QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU MULTIFERROIC BaTi1-xMnxO3 TRONG PHA LỤC GIÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Viết Hoằng, Nguyễn văn Đăng
 
T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT MỘT THUẬT TOÁN LAI GIỮA AINET VÀ TÌM KIẾM TABU GIẢI BÀI TOÁN SINGLE ROW FACILITY LAYOUT Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Trang, Ngân Hoàng Mỹ Linh, Vũ Đức Quang
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LỤC 227(02) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 190, S. 14 (2018): SỐ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG PHỔ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 15 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) BÌA VÀ MỤC LỤC 226(15) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 16 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LỤC 226(16) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT BÌA VÀ MỤC LỤC 227(03) Tóm tắt
TNU Journal Office
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LỤC 227(08) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Bìa - Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) BÌA VÀ MỤC LỤC 227(07) Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 02 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 226, S. 06 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số TIẾNG ANH) BÌA VÀ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
1241 - 1259 trong số 1259 mục << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved