Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌA VÀ MỤC LUC Tóm tắt   PDF (English)
TNU Journal Office
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG DỰA TRÊN ẢNH HALO Tóm tắt   PDF
Phạm Thu Hương
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUẬT TOÁN GẦN ĐÚNG DỰA TRÊN PHƯƠNG THỨC KHỞI TẠO LỜI GIẢI NHIỀU LẦN GIẢI BÀI TOÁN MINIMUM S-CLUB COVER Tóm tắt   PDF
Phạm Đình Thành
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG CHO VIỆC GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF (English)
Lê Hoàn, Nguyễn Quỳnh Anh, Phạm Nhất Linh
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÁNH GIÁ SỐ HỘP S HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI AES CẢI BIÊN ĐỘNG VỚI CÁC MA TRẬN MDS CỠ 4×4 VÀ 8×8 Tóm tắt   PDF (English)
Trương Minh Phương, Trần Thị Lượng
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Bảo, Hoàng Thanh Nam
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TĂNG CƯỜNG ĐỘ MẠNH MẼ MÔ HÌNH HỌC SÂU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PCA THƯA MẠNH KHỬ NHIỄU CHO HÌNH ẢNH ĐỐI KHÁNG Tóm tắt   PDF (English)
Trương Phi Hồ, Trương Quang Bình, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Nhất Hải, Phạm Duy Trung
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT KHỬ NHIỄU MUỐI TIÊU TRONG XỬ LÝ ẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ NGƯỠNG TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC DẠNG EDWARD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Nghị, Đinh Tiến Thành, Đỗ Mạnh Hùng Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Đặng Hoàng Hạnh Nguyên
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ TRI THỨC MỜ TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN CHO BỆNH NHÂN BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Tóm tắt   PDF
Phạm Minh Chuẩn, Trần Mạnh Tuấn, Cù Kim Long, Nguyễn Hồng Tân
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẮT NGẮN CÂN BẰNG NGẪU NHIÊN-THỰC DƯƠNG: MỘT KỸ THUẬT MỚI TRONG GIẢM BẬC MÔ HÌNH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÂN LỚP NAIVE BAYES ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ CHO MÔ HÌNH DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẮT NGẮN CÂN BẰNG THỰC-DƯƠNG CHO HỆ THỐNG KHÔNG ỔN ĐỊNH: MỘT THUẬT TOÁN MỚI ĐỂ RÚT GỌN MÔ HÌNH CHO MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ BẬC CAO Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP (CNN) ĐỂ CHẨN ĐOÁN COVID-19 TỪ ẢNH X-QUANG NGỰC Tóm tắt   PDF (English)
Lê Thuý Phương Như, Nguyễn Thanh Huy
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐỌC CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ ẢNH ÁP DỤNG HỌC SÂU Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Tích, Nguyễn Đình Dương
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÂN TÍCH, SO SÁNH KỸ THUẬT CHẶT CÂN BẰNG THỰC DƯƠNG VỚI CẮT NGẮN PHƯƠNG THỨC ĐỂ GIẢM BẬC CHO HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Thị Hiên, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ÁP DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS TRONG LOẠI BỎ DỮ LIỆU NGOẠI LỆ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT PHÂN LOẠI CÁC BỆNH VỀ LÁ LÚA SỬ DỤNG MÔ HÌNH MOBILENETV3 Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI THUẬT PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN CHO THÀNH PHẦN UPF TRONG MẠNG LÕI 5G Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Xuân
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT HIỆN DEEPFAKE DỰA TRÊN HỌC SÂU Tóm tắt   PDF (English)
Lại Minh Tuấn, Phạm Tiến Mạnh, Đồng Thị Thùy Linh
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỰ ĐỘNG PHÂN LOẠI TÍN HIỆU ECG SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Mạnh, Đỗ Nam, Phạm Mạnh Thắng
 
1 - 20 trong số 50 mục 1 2 3 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved