Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌA VÀ MỤC LUC Tóm tắt   PDF
TNU Journal Office
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO DỰA TRÊN KỸ THUẬT TRỰC QUAN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Vinh, Phạm Thị Bảy, Lâm Thành Hiển, Đỗ Năng Toàn
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 3D VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI VĂN HÓA TRÀ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Kim Hảo
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU CÁC PHIÊN BẢN YOLOv8 VÀ YOLO-NAS TRONG PHÁT HIỆN BIỂN SỐ XE Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Dung, Hà Lê Ngọc Dung, Trương Lê Chương, Thái Chí Hào, Trần Văn Phúc
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHOTOGRAMMETRY TÁI HIỆN CÁC HIỆN VẬT LỊCH SỬ TẠI BẢO TÀNG MỸ SƠN TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU Tóm tắt   PDF
Đặng Trường Thịnh
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG PHÂN VÙNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY TRÊN ẢNH SIÊU ÂM THAI Tóm tắt   PDF
Phạm Thu Hương
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ƯỚC LƯỢNG KIỂU HÌNH HẠT LÚA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI HỆ MÀU VÀ PHÂN ĐOẠN ẢNH DỰA TRÊN HỌC SÂU Tóm tắt   PDF (English)
Chu Bảo Minh, Tô Thị Mai Hương, Trần Giang Sơn
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI ÁNH SÁNG CỦA ĐÈN LED SỬ DỤNG GIÁM SÁT TẢI KHÔNG XÂM LẤN VÀ HỌC MÁY HƯỚNG DỮ LIỆU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Sơn, Đào Ngọc Nam Hải, Nguyễn Huy Tình, Jonathan Andrew Ware, Nguyễn Ngọc An
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÁT HIỆN VÙNG BẤT THƯỜNG TRÊN ẢNH MRI NÃO VỚI MÔ HÌNH SWIN-UNET Tóm tắt   PDF
Lê Minh Lợi, Trần Nguyễn Minh Thư, Hồ Quốc An, Phạm Nguyên Khang
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢM BẬC MÔ HÌNH CHO MẠCH ĐIỆN: MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỀ CẮT NGẮN CÂN BẰNG THỰC DƯƠNG VÀ LẶP KRYLOV HỮU TỈ Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Thạch Dương, Nguyễn Thanh Tùng
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TẬP TRUNG TRẠM THÔNG TIN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hữu Thọ
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT PHƯƠNG PHÁP TỰ CHƯNG CẤT KIẾN THỨC HIỆU QUẢ ĐỂ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Tóm tắt   PDF
Ma Thị Hồng Thu
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SO SÁNH CÁC THUẬT TOÁN HỌC MÁY CHO PHÂN TÍCH TÌNH CẢM PHỤ ĐỀ YOUTUBE TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Tú, Nguyễn Trung Tín
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN LƯỢNG TỬ GROVER TRONG GIẢI TRÌNH TỰ DNA Tóm tắt   PDF
Dụng Văn Lữ, Huỳnh Phương Anh, Huỳnh Bảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Minh Trí, Cao Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Hồng
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT MÔ HÌNH HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN XẾP HẠNG TÍN DỤNG Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thanh Hải, Thân Quang Khoát
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU THAM SỐ TÍNH MỜ TRÍCH RÚT TẬP CÂU TÓM TẮT TỐI ƯU TỪ DỮ LIỆU SỐ Tóm tắt   PDF
Phạm Đình Phong, Phạm Thị Lan, Trần Xuân Thanh
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC TỪ ĐIỂN KHÔNG MẠCH LẠC VỚI RÀNG BUỘC CỤC BỘ ĐẠI DIỆN HẠNG THẤP TRONG PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Quốc Cường
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ƯỚC LƯỢNG TỐC ĐỘ LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN VIDEO GIAO THÔNG SỬ DỤNG YOLOV8 VÀ BYTETRACK Tóm tắt   PDF
Vũ Lê Quỳnh Phương, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUẬT TOÁN TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM CÁC CẤP VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC BẬC CAO Tóm tắt   PDF (English)
Vũ Vinh Quang, Nguyễn Đình Dũng
 
T. 229, S. 07 (2024): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỘT THUẬT TOÁN TUẦN TỰ ĐỂ XÂY DỰNG LƯỚI TAM GIÁC DELAUNAY Tóm tắt   PDF
Trịnh Minh Đức
 
1 - 20 trong số 71 mục 1 2 3 4 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved