T. 229, S. 06 (2024) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên
3 - 11
Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Hữu Đức
12 - 20
Nguyễn Tùng Linh, Phạm Vũ Long
21 - 31
Lê Quang Huy, Tô Thị Hồng Chuyên, Nguyễn Văn Đông, Lê Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Thành Nho
32 - 40
Võ Minh Huân, Phạm Văn Khoa
41 - 50
Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Thị Thanh Bình
51 - 56
Hà Chí Công
57 - 64
Lại Đăng Giang, Trần Đức Hoàn, Phạm Quốc Tuấn
65 - 74
Nguyễn Văn Hoàng
75 - 81
Đào Vũ Phương Anh, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Hùng Cường
82 - 93
Trương Thị Thảo, Nguyễn Anh Vũ, Chu Thị Anh Xuân, Lô Thị Huế, Nguyễn Thị Khánh Vân, Lê Tiến Hà, Nguyễn Văn Khiển
94 - 103
Trần Thu Trang
104 - 111
Hoàng Lê Phương
112 - 120
Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Thị Nụ, Nguyễn Đình Vinh
121 - 128
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved