T. 229, S. 08 (2024) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
01 - 02
Nguyễn Ngọc Nhật Thanh, Lê Thủy Lợi, Phạm Minh An, Nguyễn Trí, Hà Văn Thanh, Đặng Thị Như Hằng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thị Trang, Phan Hoàng Thùy Dung, Lê Thị Vân, Nguyễn Trường Viên, Bùi Thị Hồng Loan, Đặng Anh Tuấn, Trần Ngọc Đăng
PDF
03 - 12
Nguyễn Thị Kim Phượng
PDF
13 - 20
Nguyễn Xuân Vinh
PDF
21 - 30
Dư Thị Hà
PDF
31 - 36
Nguyễn Như Hòa
PDF
37 - 44
Nguyễn Huỳnh Thuần, Phan Minh Trí, Nguyễn Hồ Thanh
PDF
45 - 52
Trương Trí Thông, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Huỳnh Phước Thiện
PDF
53 - 64
Phạm Thị Chi, Tô Văn Hạnh
PDF
65 - 73
Lê Thị Thanh Huệ, Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Huyền
PDF
74 - 80
Phan Nguyễn Thanh Tân, Ngô Bảo Tín
PDF
81 - 89
Trần Thị Nhung, Shang Feng
PDF
90 - 97
Hà Thị Kim Linh, Nguyễn Thị Tính
PDF
98 - 106
Phạm Văn Hóa
PDF
107 - 115
Nguyễn Hùng Chu, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Trung Cường, Nguyễn Thanh Kim Huệ
PDF
116 - 125
Võ Hoàng Đông
PDF
126 - 133
Đồng Văn Quân
PDF
134 - 138
Dương Thị Huyền, Trần Thị Thanh Hương
PDF
139 - 146
Nguyễn Trọng Nhân, Phan Việt Đua, Huỳnh Văn Đà, Lý Mỷ Tiên
PDF
147 - 156
Phạm Thị Vân Huyền, Vũ Thị Hạnh
PDF
157 - 164
Nguyễn Minh Đảo
PDF
165 - 172
Dương Thị Huyền
PDF
173 - 182
Nguyễn Danh Nam
PDF
183 - 193
Dương Nguyệt Vân, Nguyễn Thị Minh Thu, Trần Thị Nhung
PDF
194 - 200
Lưu Văn Dũng
PDF
201 - 210
Đỗ Huyền Trang
PDF
211 - 219
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved