T. 229, S. 12 (2024) (Đang xuất bản)

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Mục lục

Khoa học Giáo dục (KGD)

TNU Journal Office
Nguyễn Hữu Hoàng
03 - 10
Phạm Thị Phương Thanh
PDF
11 - 19
Hồ Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lưu Tăng Phúc Khang, Trần Thị Phương Dung
PDF
20 - 28
Đèo Thị Thủy
PDF
29 - 35
Đặng Vĩnh Hiệp, Trương Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Loan, Phan Hoài Phương, Lưu Bá Trình, Đặng Thế Phong, Nguyễn Trường Viên, Ngô Thụy Kim Sa
PDF
36 - 42
Ngô Nguyễn Thiên Duyên, Phạm Hướng Ngọc Uyên, Nguyễn Hà Thảo Mi
43- 50
Đào Việt Hùng, Nguyễn Mậu Đức, Lê Hoàng Minh
PDF
51 - 57
Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam
PDF
58 - 70
Phạm Thị Thanh Nhàn
PDF
71 - 78
Mai Thị Diệu Linh, Lưu Tăng Phúc Khang, Trần Thị Phương Dung
PDF
79 - 85
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved