T. 204, S. 11 (2019)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Văn phòng Tạp chí
PDF
1-2
Mai Xuân Trường
PDF
3-8
Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung
PDF
9-15
Lương Thị Kim Phượng
PDF
17-22
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn
PDF
23-30
Lê Hoàng Hiệp, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Lan Oanh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vũ
PDF
31-38
Lê Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Đình Lực, Dương Thị Quy, Lương Thị Minh Huế, Đào Trần Chung
PDF
39-45
Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hồng Thu, Vũ Thị Oanh
PDF
47-51
Lê Anh Tuấn
PDF
53-57
Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh
PDF
59-64
Nguyễn Thị Mỹ Ninh
PDF
65-70
Lê Thị Giang, Lương Thị Kim Phượng
PDF
71-77
Lương Thị Kim Phượng
PDF
79-84
Dương Thị Hậu, Lục Tiến Thuận, Trần Thị Ái Linh
PDF
85-90
Vũ Phan Huấn, Lê Kim Hùng
PDF
91-98
Trần Thị Ngọc Hà, Bùi Hoàng Việt, Lê Thị Thanh Tuyền
PDF
99-106
Hồ Kim Giàu, Nguyễn Hiếu Minh
PDF
107-116
Lê Xuân Sanh, Trần Hoàng Hiệp
PDF
117-123
Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung
PDF
125-129
Phùng Duy Quang
PDF
131-136
Phạm Thị Linh
PDF
137-141
Nguyễn Ngọc Anh
PDF
143-148
Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi
PDF
149-154
Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn
PDF
155-161
Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm Hằng, Phan Thị Kim Loan, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung
PDF
163-171
Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Duy Minh, Ninh Văn Hoạt
PDF
173-179
Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên, Phạm Khắc Hùng, Dương Thị Hà
PDF
181-186
Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Vũ Văn Khánh, Ngô Mạnh Hà
PDF
187-193
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
PDF
195-197
Lê Thanh Sơn, Lê Cao Khải
PDF
199-203
Phạm Thành Long
PDF
205-210
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn
PDF
211-217
Nguyễn Văn Huyến, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Duy, Lê Thị Hằng
PDF
219-226
Trần Minh Đức, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến
PDF
227-234
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved