T. 227, S. 15 (2022)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
Đào Nam Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Mạnh Hùng
3 - 13
Nguyễn Hùng An, Nguyễn Tiến Phát, Vũ Duy Đông, Mai Quốc Khánh
14 - 22
Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Lương, Tạ Hoàng Thắng, Thái Duy Quý
23 - 32
Trần Thị Xuân, Phùng Trung Nghĩa
33 - 39
Phạm Văn Việt
40 - 46
Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thùy
47 - 57
Lã Thùy Linh, Bùi Bình Nguyên, Tăng Đức Lợi, Tống Quang Công, Trần Quốc Tiến, Mikulich Aliaksandr, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Yến Mai, Vũ Thi Nghiêm
58 - 65
Bùi Thị Thùy, Đặng Thế Ngọc, Lê Trung Thành
66 - 74
Hoàng Văn Ngọc, Triệu Quỳnh Trang
75 - 83
Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Luận, Nguyễn Thành, Mai Thanh Hải, Nguyễn Lê Vân, Lê Tiến Hưng, Nguyễn Hữu Thọ
84 - 92
Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Nhị Trự, Hà Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Huỳnh Thị Ngọc Hân
93 - 99
Đỗ Văn Đỉnh
100 - 109
Lưu Tuấn Anh, Trần Hoàng Thảo Nhi, Nguyễn Thị Mỹ Anh
110 - 116
Trần Thu Trang, Nguyễn Đăng Khoa, Đỗ Minh Truyền, Vũ Thị Quyền
117 - 129
Phạm Ngọc Huyền
130 - 138
Phan Thị Tươi, Đào Văn Đã, Đỗ Anh Tuấn, Phạm Xuân Hiển
PDF
139 - 145
Trần Thế Hùng, Lê Đình Anh, Nguyễn Anh Văn
146 - 154
Phạm Văn Tiến, Hà Trần Phương, Bùi Thế Hùng
155 - 161
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved