T. 228, S. 02 (2023)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
PDF
Nguyễn Đăng Khoa, Lê Thành Vinh, Võ Ngọc Điều
PDF
3 - 11
Nguyễn Đạt Phương
PDF
12 - 19
Lê Duy Hùng, Phùng Anh Tuân, Nguyễn Phạm Duy Linh, Vũ Minh Đức, Nguyễn Thanh Liêm
PDF
20 - 28
Lê Đình Công
PDF
29 - 36
Nguyễn Thị Hồng, Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Tuyết
PDF
37 - 45
Nguyễn Duy Liêm, Phan Lê Kỳ Phương
PDF
46 - 53
Nguyễn Hữu Trang, Mai Văn Minh, Trần Văn Bằng, Nguyễn Tiến Nam, Trịnh Thị Đào
PDF
54 - 61
Nông Minh Ngọc, Đỗ Năng Toàn, Vũ Vinh Quang, Ngô Ngọc Vũ
PDF
62 - 69
Nguyễn Văn Núi, Nguyễn Thị Hằng
PDF
70 - 77
Phạm Thanh Tùng, Lê Thanh Quang Đức, Nguyễn Chí Ngôn
PDF
78 - 85
Nguyễn Văn Nghị, Đỗ Quang Trung, Vũ Bá Linh
PDF
86 - 93
Trương Phi Hồ, Hoàng Thanh Nam, Trần Quang Tuấn, Phạm Minh Thuấn, Phạm Duy Trung
PDF
94 - 102
Trần Công Chi, Lưu Văn Tuân, Nguyễn Văn Tựu, Trần Văn Tưởng
PDF
103 - 110
Đỗ Văn Hải, Nguyễn Chí Hiển, Đàm Thị Hạnh
PDF
111 - 118
Khổng Cát Cương, Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư, Lò Ngọc Dũng, Đỗ Thị Bích, Bùi Thanh Thanh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân
PDF
119 -127
Lê Thị Điểm, Nguyễn Đức Thiện, Trương Quốc Bảo
PDF
128 - 135
Trần Công Chi, Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tựu, Hoàng Hà
PDF
136 - 143
Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Trí Lộc, Nguyễn Chí Ngôn
PDF
144 - 151
Luyện Thị San, Nammavong Thidakham, Phạm Hữu Kiên
PDF
152 - 158
Vũ Tùng Lâm, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phạm Lê Minh, Hoàng Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trường, Trần Nguyên Hà
PDF
159 - 165
Trần Nguyễn Phương Lan, Lý Kim Phụng, Nguyễn Thanh Tỷ, Nguyễn Minh Nhựt, Trần Thị Bích Quyên, Dương Thị Mỹ Tuyên, Đoàn Văn Hồng Thiện
PDF
166 - 174
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Hữu Bắc
PDF
175 - 183
Hà Duy Giang, Lê Toản, Phạm Năng Văn
PDF
184 - 192
Chu Thị Hoan, Phạm Thi Thu Hà A, Phạm Thị Thu Hà B
PDF
193 - 202
Đỗ Văn Hải, Hoàng Minh Điệp, Triệu Chiều Đức, Ngô Hoài Thương
PDF
203 - 208
Đặng Thị Loan Phượng, Lê Thị Thu Phương
PDF
209 -216
Lưu Hữu Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hường, Đỗ Khánh Tùng, Phạm Quang Ngân, Phạm Hồng Nam
PDF
217 - 224
Vương Trường Xuân, Nguyễn Thu Hường
PDF
225 - 233
Nguyễn Thị Hồng Viên, Văn Hữu Tập, Vũ Trọng Huấn, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Mai Linh
PDF
234 - 242
Phạm Thị Thu Hà
PDF
243 - 250
Đặng Ngọc Trung
PDF
251 - 258
Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Thị Thu Thúy, Trịnh Hải Minh, Phạm Đăng Minh, Nguyễn Lê Hồng Minh, Chu Thị Huệ, Đặng Minh Hương Giang
PDF
259 - 266
Phạm Việt Anh, Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Hoàng Nguyên, Trần Việt Hùng, Nguyễn Văn Bắc
PDF
267 - 272
Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Quốc Việt, Chu Việt Hải, Vũ Văn Tú, Chu Thị Hà
PDF
273 - 279
Dương Thị Lợi
PDF
280 - 288
Văn Gia Hy, Đỗ Hà Minh Thái, Mai Ngọc Linh, Hoàng Thị Hiến, Hồ Trường Giang
PDF
289 - 294
Vương Trường Xuân, Mai Thị Vân Anh
PDF
295 - 302
Phạm Thị Thu Hà
PDF
303 - 310
Phạm Xuân Quyền
PDF
311 - 317
Dương Vũ Trường, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Hữu Lâm
PDF
318 - 326
Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Loan, Vũ Xuân Hòa
PDF
327 - 334
Lê Minh Trí, Phạm Kiên Cường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Tâm Thư
PDF
335 - 342
Đinh Văn Thìn, Nguyễn Hữu Đức, Lê Quang Sáng
PDF
343 - 351
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved