T. 199, S. 06 (2019)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
1 - 2
Bùi Thị Hương Giang
3 - 9
Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy Nga
11 - 16
Diêm Thị Thu Thủy
17 - 22
Trần Thị Thu Trang
23 - 29
Phạm Thị Thu Trang
31 - 36
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Ngô Thu Huyền
37 - 43
Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng
45 - 50
Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa
51 - 55
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lý Mai Hương
57 - 60
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lại Thu Uyên
61 - 64
Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến
65 - 72
Vũ Đình Bắc, Nguyễn Thị Phương Dung, Dương Thị Hoàng, Đoàn Mỹ Hạnh
73 - 78
Trần Thị Lan Hương
79 - 86
Hoàng Thị Thu Hoài, Trần Thị Thảo
87-92
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan
93-100
Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm
101 - 109
Hoàng Thị Kim Khánh, Bùi Thị Thanh Vân
111 - 118
Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương
119 - 126
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved