T. 225, S. 13 (2020)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

TNU Journal Office
1-2
Syamone Somxayasine, Vũ Văn Nhượng, Nguyễn Quốc Dũng
3-10
Phạm Văn Việt
11-18
Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Thị Thủy
19-23
Đinh Văn Tiệp, Phạm Thị Thu Hằng
24-30
Nguyễn Duy Phương
31-37
Nguyễn Thị Ánh Hằng, Nguyễn Thị Yến
38-42
Nguyễn Thị Hoài Thu
43-50
Ngô Minh Khoa, Lê Văn Đại, Đoàn Đức Tùng, Nguyễn An Toàn
51-58
Đỗ Đình Cường
59-66
Trần Văn Thắng, Nguyễn Minh Khoa, Phan Thị Tuyết
67-72
Trần Nguyên An
73-77
Vũ Văn Tấn
78-85
Nguyễn Chí Công, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ
86-93
Phạm Thị Tố Oanh
94-100
Nguyễn Đình Vinh, Vũ Thị Trang
101-106
Vũ Văn Tấn
107-113
Vũ Văn Tấn
114-120
Đặng Quốc Vương, Bùi Minh Định
121-125
Vũ Thị Ngọc, Nguyễn Tất Thắng
126-132
Phạm Thị Thủy, Đỗ Thị Mai Hương
133-141
Phùng Kim Phương, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Quang Hiệu
142-149
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved