T. 225, S. 16 (2020)

SỐ ĐẶC BIỆT

Mục lục

Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

TNU Journal Office
1-2
Nguyễn Mạnh Hà, Ngô Anh Tú, Vũ Văn Quang
PDF
3-7
Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Văn Quang, Trần Thị Linh
PDF
8-12
Nguyễn Hoàng, Hoàng Văn Hùng, Thào A Dia, Doãn Thu Hà
PDF
13-18
Phạm Rạng Đông, Nguyễn Thị Út, Nguyễn Mạnh Hà, Phan Thu Hương, Vũ Hoài Sơn
PDF
19-26
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Đại, Tẩn Thị Pói
PDF
27-32
Nguyễn Thị Tần, Hoàng Văn Hùng, Trần Ngọc Tuấn, Dương Thị Thanh Hương
PDF
33-39
Phạm Quang Tuân, Lê Thị Minh Thảo, Vũ Văn Liết, Vũ Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Trung Đức
PDF
40-47
Nguyễn Thị Tần, Đào Văn Núi
PDF
48-54
Nguyễn Thị Tần, Trần Danh Việt, Đào Văn Núi, Lê Đức Tâm, Trần Thị Kim Dung
PDF
55-62
Lưu Thị Cúc, Hoàng Văn Hùng, Hoàng Thị Phương
PDF
63-70
Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Đào Thị Ngọc Linh
PDF
71-77
Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Phạm Vinh Hạnh
PDF
78-83
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved