T. 226, S. 03 (2021)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
Nguyễn Phùng Quân
3 - 10
Đỗ Xuân Luận
11 - 19
Lê Thị Khánh Linh, Lê Thị Thu Trang
20 - 27
Nguyễn Thuỳ Linh
28 - 33
Nguyễn Thị Hạnh Hồng, Nguyễn Trọng Du
34 - 42
Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Mai Hương
43 - 50
Dương Hồng Yến, Phạm Mai Linh
51 - 57
Vũ Thị Quyên, Nguyễn Dương Hà
58 - 63
Phí Thị Mùi, Vũ Thị Quyên
64 - 71
Bùi Thị Ngoan, Bùi Hương Giang
72 - 79
Vũ Thị Quyên, Bùi Ngọc Anh
80 - 85
Phạm Thị Huyền, Tống Thị Phương Thảo
86 - 92
Nguyễn Thị Hồng Hà, Dương Thị Thảo
93 - 99
Kim Ngọc Thu Trang
100 - 110
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved