T. 226, S. 12 (2021)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
PDF
01 - 02
Vũ Thị Hậu
PDF
03 - 13
Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Itphavanh Duangphachanh, Đặng Thu Huyền, Trần Trung Hiếu, Trần Thị Hải Vỹ
PDF
14 - 21
Bùi Thị Ngọc Oanh
PDF
22 - 27
Kiều Thị Thu Giang
PDF
28 - 35
Tạ Thị Thanh Huyền
PDF
36 - 44
Trần Ngọc Anh
PDF
45 - 53
Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Nam
PDF
54 - 62
Ngô Thị Thanh Quý, Nguyễn Minh Anh
PDF
63 - 70
Bùi Thị Thu Thủy
PDF
71 - 78
Hồ Thị Phương Thảo, Lê Na, Nguyễn Ngọc Thùy
PDF
79 - 85
Quách Thị Nga
PDF
86 - 92
Trần Thanh An, Thái Hữu Linh
PDF
93 - 100
Nguyễn Nhạc, Từ Quang Trung
PDF
101 - 110
Tạ Văn Đích, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới, Nguyễn Thu Hường
PDF
111 - 116
Nguyễn Thị Nhâm Tuất
PDF
117 - 123
Thái Văn Thơ
PDF
124 - 133
Lê Thái Phượng
PDF
134 - 144
Đỗ Thị Thu Hằng
PDF
145 - 153
Phạm Thị Tuấn Linh, Hà Trọng Quỳnh, Phạm Quang Hiếu
PDF
154 - 163
Dương Thu Hằng
PDF
164 - 170
Đinh Ngọc Lan, Nguyễn Đức Quang, Đoàn Thị Thanh Hiền
PDF
171 - 179
Nguyễn Xuân Trung, Dương Văn Lập
PDF
180 - 187
Lê Sỹ Điền
PDF
188 - 195
Lê Ngọc Nhất, Lê Thái Phượng
PDF
196 - 205
Nguyễn Thị Kim Ngoan
PDF
206 - 211
Nguyễn Hồ Thanh
PDF
212 - 220
Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thúy Quỳnh
PDF
221 - 227
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Thị Doan
PDF
228 - 235
Đinh Thị Hương
PDF
236 - 245
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved