T. 182, S. 06/1 (2018)

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Mục lục

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

TNU Journal Office
Cấn Thúy Liên
3 - 10
Tống Văn Tuyên
11 - 16
Đặng Ngọc Thư
17 - 24
Đoàn Thị Thanh Thủy
25 - 33
Nguyễn Tuấn Hải
35 - 41
Nguyễn Thị Thúy Hồng
43 - 48
Hà Thị Hường
49 - 55
Đinh Hữu Thạnh, Nguyễn Thị Vân Hà
57 - 62
Lê Thị Bích Phượng
63 - 70
Ngụy Thùy Trang, Trần Thu Hoài
71 - 76
Phạm Thị Ngọc Dung
77 - 83
Nguyễn Thanh Hương
85 - 92
Nguyễn Cẩm Bình
93 - 98
Trần Việt Đức
99 - 109
Hà Nguyên Khánh
111 - 118
Vũ Quốc Khánh
119 - 124
Phùng Văn Hảo
125 - 133
Lê Hồng Linh
135 - 143
Đỗ Viết Tuân
145 - 151
Đỗ Thị Lương
153 - 158
Đỗ Thị Mẫn
159 -169
Nguyễn Đức Trung
171 - 176
Trần Tùng Lâm
177 - 185
Bùi Trọng Thoan
187 - 194
Nguyễn Ngọc Thủy
195 - 203
Nguyễn Thị Thư
205 - 210
Phùng Chu Hoàng
211 - 218
Đào Thị Lan Hương
219 - 226
Hoàng Thị Thanh Huyền
227 - 234
Nguyễn Xuân Quỳnh
235 - 241
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved