Chi tiết về Tác giả

Đoan, Đỗ Hải, Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved