Chi tiết về Tác giả

Bích, Hoàng Ngọc, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

 • T. 205, S. 12 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ - Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)
  VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG VIỆC RÈN LUYỆN TƯ DUY TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
  NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM BÀI THI ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 229, S. 04 (2024): KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved