Chi tiết về Tác giả

Cầm, Hoàng Văn, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

  • T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT - Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)
    HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
    Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved