Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Đình, Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved