Chi tiết về Tác giả

Trung, Nghiêm Hồng, Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - huyện Thạch Thất - Hà Nội, Việt Nam

  • T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT - Khoa học Giáo dục (KGD)
    THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved