Chi tiết về Tác giả

Định, Nguyễn Đình, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam

  • T. 193, S. 17 (2018): 193(17) - Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)
    XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TẠI THỊ TRẤN SÌN HỒ, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU
    Tóm tắt  PDF
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved