Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Ngô Hải Ninh
 
T. 163, S. 03/2 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đức
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ÁNH XẠ CO KIỂU KANNAN TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF
Đoàn Trọng Hiếu, Trịnh Văn Hà, Hoàng Văn Linh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Tóm tắt   PDF
Lê Anh Tuấn
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thị Quỳnh Chi
 
T. 227, S. 07 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐỊNH LÝ CƠ BẢN THỨ HAI CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH VÀO KHÔNG GIAN CON TUYẾN TÍNH XẠ ẢNH Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Ngân, Hà Trần Phương, Padaphet Inthavichit
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỊNH LÝ DUY NHẤT CHO CÁC ĐA THỨC VI PHÂN TỔNG QUÁT ... CHUNG MỘT HÀM NHỎ Tóm tắt   PDF (English)
Trần Thanh Tùng, Nguyễn Việt Phương, Trần Đình Chúc
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KHÔNG TỒN TẠI NGHIỆM KHÁC KHÔNG CỦA BÀI TOÁN BIÊN ĐỐI VỚI TOÁN TỬ BAOUEDI – GOULAOUIC Tóm tắt   PDF
Mông Thị Nguyệt, Nông Thị Thêm
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hà
 
T. 185, S. 09 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LÝ NHÚNG CHO KHÔNG GIAN SOBOLEV CÓ TRỌNG VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Trường
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN TRONG DÂY ĐAU XƯƠNG (TINOSPORA SINENSIS) THU HÁI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Quỳnh, Vũ Gia Khánh, Tô Hoài Anh, Nguyễn Duy Thư, Hà Xuân Sơn
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT PSEUDOPROTODIOSCIN TRONG DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Tuyết, Vi Thị Tuyến, Phùng Thị Hoài Thu, Nguyễn Hữu Thiện, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT TRONG DƯỢC LIỆU RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus Benth) THU HÁI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ Phạm Thảo Vy
 
T. 207, S. 14 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU GIẢO CỔ LAM (GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM) 5 LÁ VÀ 7 LÁ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Luyến, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Thị Cải
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH LƯỢNG VILDAGLIPTIN TRONG VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF (English)
Dương Đình Chung, Trương Thị Thu Thảo, Trần Thị Trang, Võ Thị Nhàn, Trần Lê Nhật Vy, Châu Khôi Nguyên, Đinh Minh Nguyên, Lê Thị Yến Chi, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Nguyễn Thị Ngọc Yến
 
T. 228, S. 06 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG BỊ CHÔN VÙI SỬ DỤNG HỆ THỐNG UWB VỚI BIẾN ĐỔI HILBERT VÀ THUẬT TOÁN PHÙ HỢP ĐƯỜNG CONG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT Tóm tắt   PDF (English)
Dương Đức Hà, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Quốc Doanh, Phan Trọng Hanh
 
T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÀO TẠO NGHỀ, TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG 135 TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 198, S. 05 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 Tóm tắt   PDF
Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa
 
201 - 220 trong số 4316 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved