Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 193, S. 17 (2018): 193(17) ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Khánh Chi, Ứng Trọng Khánh, Hoàng Văn Hùng
 
T. 228, S. 08 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG “DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI V VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI” TẠI THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Quý, Lê Tuấn Định, Tạ Tuyết Thái, Vũ Thị Kim Hảo
 
T. 191, S. 15 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Đào Xuân Thu, Phạm Xuân Thiều, Hoàng Văn Hùng
 
T. 209, S. 16 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN LOẠI RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông
 
T. 227, S. 04 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE TRONG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
T. 226, S. 13 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tóm tắt   PDF (English)
Lâm Thị Thuân
 
T. 182, S. 06/2 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SỰ HÀI LÒNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt
Bùi Ngọc Châu
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CỦA NÔNG DÂN VỀ VIỆC THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THÚC ĐẨY HỘ NÔNG DÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Lan, Nguyễn Đức Quang, Đoàn Thị Thanh Hiền
 
T. 225, S. 01 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ CÁC THAM SỐ DI TRUYỀN CHO NĂNG SUẤT VÀ CÁC TÍNH TRẠNG LIÊN QUAN CỦA BỘ MẪU GIỐNG LÚA NHẬP NỘI TỪ IRRI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Tạ Hồng Lĩnh, Trần Đức Trung, Ngô Đức Thể, Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Bùi Quang Đãng
 
T. 208, S. 15 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ CHẠM ĐẤT HẠN CHẾ CỦA RƠLE BẢO VỆ KỸ THUẬT SỐ Tóm tắt   PDF
Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn
 
T. 227, S. 14 (2022): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT TẠI CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SUY THOÁI CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tóm tắt   PDF
Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị Quỳnh, Dương Thị Minh Hòa, Dương Minh Ngọc, Hà Minh Hiếu, Trịnh Thị Dung, Nguyễn Khánh Toàn
 
T. 225, S. 08 (2020): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN III, IV THEO BỘ CÔNG CỤ EORTC QLQ-C30 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt   PDF
Mai Thu Trang, Lê Minh Hiếu, Lê Xuân Hưng, Nguyễn Thành Long, Ngô Minh Hải, Trần Hoàn
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI SF-36 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Trung Thu, Vũ Thu Trang, Lê Xuân Quang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết, Đỗ Thị Như Trang
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI SIÊU THỊ LAN CHI, THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Mai Anh Linh, Nguyễn Thị Minh Anh
 
T. 227, S. 16 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Bình Dương, Phạm Thị Thu Hà
 
T. 225, S. 09 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ AN DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC CHỈ SỐ Ô NHIỄM NƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Hoàng Mỹ, Cao Thị Huệ, Cao Trường Sơn
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MỘT SỐ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC – WQI Tóm tắt   PDF
Cao Trường Sơn, Phạm Trung Đức, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Đàm Quang Thiện
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   PDF
Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Hồng
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SAU BỂ BIOGAS Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phả, Đào Thị Huyền Trang, Dương Thị Minh Hòa
 
261 - 280 trong số 4564 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved