Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II TỪ CÁC HỢP CHẤT TRONG Zingiber officinale Roscoe BẰNG PHƯƠNG PHÁP DOCKING PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Trần Đại Luật, Cao Bá Cường, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng
 
T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Dương Văn Tân
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Lê Duy, Nguyễn Thu Thùy
 
T. 179, S. 03 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ YÊN PHÚC, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỚI SỰ TỰ TIN VỀ CHO CON BÚ CỦA BÀ MẸ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sơn, Vi Thị Thanh Thủy, Trần Anh Vũ
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN VÀ MORPHIN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA VIÊM TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Sáu Nguyên, Phạm Hùng, Trần Đắc Tiệp
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾT BỊ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG VIỆC LÀM SUY GIẢM MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CÓ KẾT NỐI NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Minh, Nguyễn Tiến Thành
 
T. 165, S. 05 (2017): SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU KẾT HỢP VẬT LÝ TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐÔNG ĐẶC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Tâm
 
T. 227, S. 12 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH BỀN TRONG GIẢNG DẠY CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH CHO SINH VIÊN ĐIỀN KINH CHUYÊN SÂU KHOA THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhạc, Từ Quang Trung, Nguyễn Văn Dũng
 
T. 227, S. 13 (2022): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRỢ GIẢNG SINH VIÊN TRONG QUẢN LÝ CÁC LỚP HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tuyết Mai
 
T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TREO GHẾ NGỒI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CỦA MÁY XÂY DỰNG BẰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Lê Văn Quỳnh
 
T. 225, S. 10 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM R TRONG GIẢNG DẠY PHẦN ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Tân Tiến, Hà Thị Hằng, Lê Thị Huyền My
 
T. 226, S. 17 (2021): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BA KÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUY MÔ VƯỜN Tóm tắt   PDF
Dương Hoài An, Trần Việt Dũng
 
T. 227, S. 03 (2022): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI NÚI CẤM, TỈNH AN GIANG Tóm tắt   Không đề (English)   PDF (English)
Nguyễn Châu Niên, Dương Lệ Ngọc, Trương Minh Thức, Phạm Hữu Nguyên, Võ Thái Dân
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI BA XÃ THÍ ĐIỂM DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA CỦA HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Lan
 
T. 225, S. 10 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu
 
T. 226, S. 18 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ XÃ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Văn Minh, Hữu Thị Mai Hoa
 
T. 175, S. 15 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Dương Thị Hồng An, Đặng Phương Mai
 
T. 226, S. 04 (2021): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tú, Nguyễn Nhạc
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍCH HỢP CỦA THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHỐI CHO MẠNG KHÔNG DÂY TRÊN CHIP FPGA Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bắc, Dương Thu Mây
 
301 - 320 trong số 4316 mục << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved