Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO “MÁY NHIỆT ĐIỆN MINI” HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG DẠY THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Thái Quốc Bảo, Nguyễn Mậu Đức
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ĐÈN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT CHIẾU SÁNG ĐỀN GIẾNG - KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Long, Đoàn Hồng Quang, Phạm Hồng Dương, Trần Quốc Tiến, Trần Hà, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Đưa
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ĐẦU RUNG SIÊU ÂM TRỢ GIÚP TIỆN LỖ Tóm tắt   PDF
Ngô Quốc Huy, Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dự
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KIT NAM CHÂM ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN DÙNG TRONG TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN - TỪ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LÀO Tóm tắt   PDF
Si Pheng Phum Ma Xay Thong, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Trần Ngọc Chất
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM MÔ MEN LỰC VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2018 Tóm tắt   PDF
Dương Diệp Thanh Hiền, Huỳnh Xuân Lâm
 
T. 229, S. 02 (2024): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TAY MÁY ROBOT SCARA 4 BẬC TỰ DO LOẠI RPRR TÍCH HỢP NHẬN DẠNG CẤU HÌNH KỲ DỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vôn Dim, Trần Xuân Trọng, Bùi Văn Tùng, Lê Hùng Linh, Trịnh Thúy Hà
 
T. 200, S. 07 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SOI MẠCH MÁU BVDD TRONG HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH TĨNH MẠCH TRẺ EM Tóm tắt   PDF
Trịnh Ngọc Hiến, Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Đức Thắng
 
T. 229, S. 01/S (2024): SỐ ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nghiêm Hồng Trung
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ NÓI CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Quỳnh Trang, Dương Công Đạt, Vũ Kiều Hạnh
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ SCADA GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN MM440 VÀ MM420 QUA PHƯƠNG THỨC USS Tóm tắt   PDF
Bùi Tuấn Anh, Lê Mạnh Hữu, Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Bình
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ SỬ DỤNG SÓNG SIÊU CAO TẦN BĂNG THÔNG RỘNG Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Trọng, Bùi Văn Tùng, Trần Văn Dũng
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN XE THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Loan Phượng, Lê Thị Thu Phương
 
T. 178, S. 02 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO QUÁ TRÌNH THU HỒI BIA TỪ BÃ MEN BIA DƯ THỪA Tóm tắt   PDF (English)
Đinh Văn Thành, Đinh Thị Lan Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoài Nam
 
T. 173, S. 13 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU SCADA CHO TRẠM PHÂN PHỐI ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Đào Huy Du
 
T. 195, S. 02 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Thực, Đào Thị Phượng, Phạm Xuân Kiên
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH BÁO MƯA LŨ DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT ỨNG DỤNG CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Thực
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỖ TRỢ CHĂN NUÔI TRÊN NỀN TẢNG LABVIEW Tóm tắt   PDF
Hồ Mậu Việt, Mạc Thị Phượng, Lê Hoàng Hiệp, Đinh Văn Nam
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG KHOÁ ĐIỆN TỬ BẢO MẬT ĐA LỚP Tóm tắt   PDF
Trịnh Thúy Hà, Lương Quang Huy
 
T. 226, S. 02 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC THÔ Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Oanh, Lê Thị Thu Huyền, Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
3901 - 3920 trong số 4316 mục << < 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved