Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hương
 
T. 172, S. 12/2 (2017): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN HỌC SƠ ĐẲNG CHO TRẺ MẪU GIÁO Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Mai Phương, Hoàng Thị Tú, Trần Nguyệt Anh
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA PHẢN ỨNG MULTIPLEX PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH DANH KIỂU GEN VIRUS GÂY BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Bích Thuỷ, Bùi Thuỳ Linh, Vũ Minh Thương, Nghiêm Ngọc Minh
 
T. 226, S. 02 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ THỰC THI TÍCH CHẬP HAI CHIỀU TRÊN BOARD PHÁT TRIỂN FPGA PYNQ-Z2 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Việt Thắng
 
T. 206, S. 13 (2019): KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 202, S. 09 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN THỰC VẬT MANG GEN MÃ HÓA PROTEIN DREB7 CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thanh Kim Hường, Vì Thị Xuân Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾT KẾ VECTOR MANG CẤU TRÚC RNAi MÃ HÓA PROTEIN VỎ CỦA VIRUS GÂY BỆNH XANH LÙN (CLRDV) TRÊN CÂY BÔNG Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Dũng, Chu Hoàng Hà
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG RƠ LE BẢO VỆ THẤP ÁP KỸ THUẬT SỐ SỬ DỤNG HỆ ĐA VI ĐIỀU KHIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG RƠ LE KỸ THUẬT SỐ BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP CÓ ĐẶC TÍNH BẢO VỆ ĐỘC LẬP PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI KHOA ĐIỆN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Xuân Dậu, Nguyễn Hoàng Phương
 
T. 229, S. 01 (2024): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾU VITAMIN D Ở TRẺ EM VIÊM PHỔI TỪ 2 THÁNG ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Văn Sơn
 
T. 226, S. 14 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾT KẾ VECTOR CRIPRS/CAS9 ĐỊNH HƯỚNG BẤT HOẠT GEN CIF1 Ở CÀ CHUA Tóm tắt   PDF (English)
Đào Quang Hà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Huỳnh Thị Thu Huệ
 
T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THU HÚT ĐẦU TƯ – ĐỘNG LỰC VÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân Anh
 
T. 196, S. 03 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Minh Hoa
 
T. 227, S. 02 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN DÙNG NHIỀU SÓNG MANG GIẢM DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO VÀ ĐIỆN ÁP STRESS TRONG BỘ NGHỊCH LƯU TĂNG ÁP TỰA KHÓA CHUYỂN MẠCH Tóm tắt   PDF
Quách Thanh Hải, Nguyễn Tùng Linh, Lê Xuân Vinh, Huỳnh Tấn Mẫn, Trương Việt Anh, Lê Việt Cường
 
T. 228, S. 15 (2023): CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUẬT TOÁN GẦN ĐÚNG DỰA TRÊN PHƯƠNG THỨC KHỞI TẠO LỜI GIẢI NHIỀU LẦN GIẢI BÀI TOÁN MINIMUM S-CLUB COVER Tóm tắt   PDF
Phạm Đình Thành
 
T. 225, S. 13 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Anh) THUẬT TOÁN GẦN KỀ CHO BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐƠN ĐIỆU Tóm tắt   PDF (English)
Trần Văn Thắng, Nguyễn Minh Khoa, Phan Thị Tuyết
 
T. 226, S. 11 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN GIA TĂNG LỌC - ĐÓNG GÓI TÌM TẬP RÚT GỌN TRONG BẢNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐẦY ĐỦ KHI TẬP ĐỐI TƯỢNG VÀ TẬP THUỘC TÍNH THAY ĐỔI GIÁ TRỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Long Giang, Vũ Đức Thi
 
T. 166, S. 06 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN KẾT HỢP PHÂN CỤM VÀ LẤY MẪU NÉN LÀM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Minh
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THUẬT TOÁN LẶP TỰ THÍCH NGHI GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HAI CẤP TRONG KHÔNG GIAN HILBERT Tóm tắt   PDF (English)
Chu Thị Ngân, Nguyễn Tất Thắng
 
3961 - 3980 trong số 4316 mục << < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved