Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 13 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Phytophthora palmivora CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VÙNG RỄ CÂY SẦU RIÊNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Liên, Lê Nguyễn Quỳnh Nga, Kim Tuấn Kiệt, Lê Thị Cẩm Tiên, Liễu Bảo Trâm, Nguyễn Tăng Phú
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG QUI ĐỊNH GỖ HỢP PHÁP CẤP HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Hồ Ngọc Sơn, Bùi Tuấn Tuân
 
T. 194, S. 01 (2019): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO VỆ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CỦA VI NANG CALCI-ALGINAT-CHITOSAN TRONG DỊCH TIÊU HÓA MÔ PHỎNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Hiền Giang, Đàm Thanh Xuân
 
T. 229, S. 06 (2024): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMMONIUM (NH4+) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU THAN SINH HỌC NGUỒN GỐC TỪ BÙN GIẤY Tóm tắt   PDF (English)
Hoàng Lê Phương
 
T. 228, S. 09 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA Ageratum conyzoides L. ỨC CHẾ VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA Tóm tắt   PDF
Mai Như Phương, Trần Thị Thu Thủy
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CỦA THỰC KHUẨN THỂ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU ĐỐI VỚI VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI ĐA KHÁNG THUỐC PHÂN LẬP TỪ CHUỖI SẢN XUẤT CÁ TRA Tóm tắt   PDF
Tống Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Mộng Cầm, Phạm Kim Duyên, Trần Trâm Anh, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thu Nga
 
T. 228, S. 02 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY DIOXIN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT Ô NHIỄM TẠI SÂN BAY A SO (HUẾ) Tóm tắt   PDF
Lê Minh Trí, Phạm Kiên Cường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Tâm Thư
 
T. 228, S. 16 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Phan Kim Ngân
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CÁC LÀNG NGHỀ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Phan Kim Ngân
 
T. 186, S. 10 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Xuân Trường
 
T. 228, S. 01 (2023): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ KING 303 NUÔI TÁCH RIÊNG TRỐNG MÁI GIAI ĐOẠN 1 – 84 NGÀY TUỔI Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Bích Đào, Lộc Thị Hạnh
 
T. 225, S. 16 (2020): SỐ ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU CÁI THÁI LAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Đại, Tẩn Thị Pói
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lan
 
T. 188, S. 12/1 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Thu Hương, Dương Sơn Hà, Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 184, S. 08 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF
Trần Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc
 
T. 180, S. 04 (2018): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG BÍ NGỒI (ZUCCHINI) HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà
 
T. 168, S. 08 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TRONG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Trung Kiên, Kiều Xuân Đàm, Lương Văn Huân, Phan Thị Thu Hằng
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2015 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điều, Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên
 
T. 164, S. 04 (2017): NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TIÊU TỐN THỨC ĂN CỦA 3 TỔ HỢP LỢNLAI THƯƠNG PHẨM (DP x CA); (PD x CA) VÀ (LP x CA) GIAI ĐOẠN SƠ SINH ĐẾN 56 NGÀY TUỔI Tóm tắt   PDF
Trương Hữu Dũng, Nguyễn Thị Hằng, Phùng Đức Hoàn
 
T. 227, S. 11 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁCH ĐỒNG KHỎI RÁC THẢI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỎA LUYỆN KẾT HỢP THỦY LUYỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Minh Quý, Nguyễn Thị Ngọc Linh
 
361 - 380 trong số 4564 mục << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved