Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ YẾU TỐ MỸ TRONG QUAN HỆ ẤN ĐỘ - NGA GIAI ĐOẠN 1991-1999 Tóm tắt   PDF
Hoàng Xuân Trường, Mai Văn Cẩn
 
T. 228, S. 16 (2023): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ YẾU TỐ TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH TRANH CHẤP VÀ THỐNG NHẤT NHÀ NƯỚC TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN TỪ THẾ KỶ V ĐẾN THẾ KỶ VII Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 229, S. 03 (2024): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ZALO MINI APP - ĐOÀN HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ: KẾT NỐI THÔNG TIN HIỆU QUẢ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Tóm tắt   PDF
Lê Nguyễn Bình Nguyên, Đặng Nguyễn Nam Anh, Nguyễn Phúc Khang, Lê Duy Tân, Đào Kim Anh, Lê Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Đăng Quang
 
4561 - 4564 trong số 4564 mục << < 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved